Overmacht in het verkeer (artikel 185 Wvw)

In de Wegenverkeerswet (Wvw) staan bepalingen over de aansprakelijkheid van bestuurders van motorrijtuigen en wanneer zij zich kunnen beroepen op overmacht. Wat wordt er bedoeld met overmacht?

Overmacht en artikel 185 Wvw

Artikel 185  Wvw bepaalt dat de eigenaar of houder van een motorrijtuig verplicht is de schade te vergoeden als er met dat motorrijtuig schade wordt toegebracht aan personen of zaken (behoudens eigen schuld van de benadeelde).

Alleen als het aannemelijk is dat er sprake is van overmacht, dan is die verplichting tot schadevergoeding er niet.

Bewijs van overmacht

Artikel 185 Wvw spreekt  van ‘aannemelijk’, waardoor de lat voor de eigenaar of houder van het motorrijtuig wat lager ligt dan bij het werkelijk leveren van bewijs in de zin van artikel 150 Rv. Voor een geslaagd beroep op overmacht zal de eigenaar of houder van het motorrijtuig moeten aantonen dat hem of haar zelf rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt van zijn of haar rijgedrag.

Daarbij zijn eventuele fouten van andere weggebruikers alleen van belang, indien zij voor de eigenaar of houder van het motorrijtuig zó onwaarschijnlijk waren dat hij bij het bepalen van zijn verkeersgedrag met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden.

De eigenaar of houder van het motorrijtuig zal de feiten moeten bewijzen die een beroep op overmacht rechtvaardigen.

Als de toedracht van het ongeval niet kan worden vastgesteld dan kunnen de feiten die een beroep op overmacht rechtvaardigen niet worden bewezen en kan het zijn dat overmacht niet aannemelijk is gemaakt.

Omstandigheden die van belang zijn bij overmacht

Feiten die in het kader van een beroep op overmacht relevant zijn, betreffen onder meer de gereden snelheid door de eigenaar of houder van het motorrijtuig, het zicht dat hij had en of en op welke manier hij zijn rijgedrag heeft aangepast aan de situatie en of de situatie dat verlangde.

Verkeersdeelnemers dienen ook te anticiperen op fouten van andere verkeersdeelnemers. Of dat is gebeurd speelt mee bij de beoordeling van een beroep op overmacht.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto nacht verkeer
Menu