Recht op vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering uitgebreid

Het Europese Hof van Justitie heeft het recht van een verzekerde om op kosten van de rechtsbijstandverzekering zelf een advocaat te kiezen (de vrije advocaatkeuze) verder uitgebreid.

Tot nu toe gold dat een verzekerde alleen het recht had op de vrije advocaatkeuze als er een procedure moest worden gevoerd. Klik hier voor het algemene artikel over de vrije advocaatkeuze (ook wel voorkeursadvocaat genoemd).

Uit dit recente arrest van het Europese Hof volgt echter dat dit recht op een vrije advocaatkeuze ook al bestaat vóórdat een procedure wordt gevoerd, bijvoorbeeld bij bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen.

Artikel 201 Richtlijn 2009/138

Het Europese Hof heeft het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in de zin van artikel 201 van Richtlijn 2009/138 nader uitgelegd. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat onder dat begrip ook moet worden verstaan de fases voorafgaand aan een procedure.

Hieruit volgt dat het begrip „gerechtelijke procedure” niet kan worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een dergelijke procedure. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip „gerechtelijke procedure” in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138 te vallen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Europese Hof van 14 mei 2020 in de zaak C-667/18

Ook van toepassing op Nederlandse rechtsbijstandverzekeraars?

Het is de vraag of en in hoeverre deze uitspraak ook van toepassing is in Nederland.

Het Verbond van Verzekeraars  is van mening dat de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de vrije keuze rechtshulpverlener niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen. 

Volgens het Verbond is de uitspraak niet relevant voor Nederland omdat er  in Nederland, in tegenstelling tot België waar de zaak zich afspeelt,  er echter geen sprake is van een wettelijk geregelde en met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure.

Tegen deze mening van het Vebond is echter in te brengen dat het Europese Hof het niet alleen heeft over een dergelijke bemiddelingsfase, maar over ‘elke fase’ waaronder ook buitengerechtelijke onderhandelingen vallen.

Het is nog afwachten hoe  in Nederland in de praktijk invulling zal worden gegeven aan deze uitspraak.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

advocaat in toga die bef om doet
Menu