Hoge Raad over kwaliteitseisen van contra-expert

Op 28 januari 2022 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag centraal stond of een verzekeraar in de algemene voorwaarden mag bepalen dat de kosten van een contra-expert alleen worden vergoed indien de expert voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Volgens de Hoge Raad is dat in strijd met de wet en dus ontoelaatbaar.

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een beperking van de mogelijkheid van de verzekerde om voor rekening van de verzekeraar een eigen expert in te schakelen in strijd is met artikel 7:959 lid 1 BW indien die beperking verder gaat dan de dubbele redelijkheidstoets. De dubbele redelijkheidstoets houdt in dat zowel het maken van de kosten als de omvang van de gemaakte kosten redelijk moet zijn. Dit geldt ook indien de beperking erop is gericht de verzekerde te beschermen door de kwaliteit van de ingeschakelde experts te waarborgen.

Indien verzekeraars verzekerden richting willen geven, kunnen zij dit, volgens de Hoge Raad, doen door in de voorwaarden op te nemen dat de vergoeding van de expertisekosten niet zal worden geweigerd als de verzekerde een expert heeft ingeschakeld die aan bepaalde voorwaarden voldoet en dat de vergoeding van de kosten van een expert die niet aan de voorwaarden voldoet, afhangt van de dubbele redelijkheidstoets.

Conclusie

De verzekeraar mag dus niet de vergoeding van de kosten van de contra-expert alleen afhankelijk stellen van gestelde kwaliteitseisen in de voorwaarden. De dubbele redelijkheidstoets is de enige eis waaraan moet zijn voldaan. De Hoge Raad oordeelt hetzelfde als het gerechtshof en de advocaat-generaal. Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad van 28 januari 2022.

Op onze site staat al een artikel over de conclusie van de advocaat-generaal. In dit artikel kunt u ook meer lezen over de achtergrond van deze zaak.

Klik hier voor dat artikel.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

voorkant gebouw hoge raad
Menu