Geen verzekeringsdekking bestuurdersaansprakelijkheid vanwege verduistering

Op 16 maart 2022 deed de rechtbank Rotterdam uitspraak in een zaak waar ter discussie stond of dekking terecht geweigerd was, omdat er sprake was van verduistering.

Aansprakelijkheid bestuurders

Daan Holding heeft bij AIG een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van ondernemingen afgesloten. In artikel 6 van de polisvoorwaarden staat dat de verzekeraar niet gehouden is om verlies te vergoeden voortvloeiend uit of toe te schrijven aan het plegen van een misdrijf of een opzettelijke misdraging, met inbegrip van frauduleuze handelingen.

Daan Holding is een holdingsvennootschap, zij was bestuurder en hield de aandelen in de werkmaatschappij Daan Auctions BV. Daan Auctions verzorgde internetveilingen. Daan Auctions maakte gebruik van Stichting Beheer Derdengelden Daan. Deze stichting werd in 2017 ontbonden. Hierna is Daan Auctions de bankrekening van de stichting gaan gebruiken. Na de veiling worden automatisch facturen verstuurd naar de kopers en deze worden geïnd op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Daan B.V.

In 2018 is Daan Auctions in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor een boedeltekort. De rechtbank Amsterdam heeft de vordering toegewezen. Daan Holding heeft AIG verzocht om dekking onder de polis vanwege haar voormelde aansprakelijkheid. AIG heeft geweigerd dekking te verlenen. Wel heeft AIG (naar zij stelt uit coulance) de kosten van verweer van de bestuurders vergoed voor een bedrag van bijna € 80.000.

Beoordeling: geen verzekeringsdekking

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van het misdrijf verduistering. Daan Auctions boekte slechte resultaten en is daarom de veilingopbrengsten gaan gebruiken als wekkapitaal. Daan Auctions had zich tegenover haar opdrachtgevers contractueel verplicht om de veilingopbrengsten te laten uitbetalen op de bankrekening van de stichting, waarna dat geld (na aftrek van kosten) korte tijd later moest worden uitbetaald aan de opdrachtgevers. Later is deze bankrekening op naam van Daan Auctions (met gebruik van de naam Daan Services) gesteld, maar de handelwijze om veilingopbrengsten die bestemd waren voor opdrachtgevers te gebruiken voor de financiering van de bedrijfsvoering van Daan Auctions is toen voortgezet.

Dit levert volgens de rechtbank verduistering op zoals bedoeld in artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht. De bestuurders hebben Daan Auctions op deze wijze laten handelen. Die handelswijze heeft geleid tot de aansprakelijkstellingen waarvoor Daan Holding nu dekking wil hebben. De rechtbank oordeelt daarom dat AIG geen dekking onder de polis behoeft te verlenen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2022:1980).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu