Verzekeringsadviseur aansprakelijk voor schade door dubbele verzekering

Wat als u dubbel bent verzekerd zonder dat u dat weet? U betaalt dan ook dubbel premie.

Een verzekerde kwam er op een dag achter dat hij twee opstalverzekeringen had afgesloten voor zijn appartement. Eén opstalverzekering had hij persoonlijk afgesloten op advies van zijn verzekeringsadviseur.

Jaren later bleek dat hij al die tijd al een opstalverzekering had voor zijn appartement zonder dat hij dat wist. Dat betrof immers de opstalverzekering die de Vereniging van Eigenaars (VvE) had afgesloten voor de opstal waar het appartement onderdeel van was.

De verzekerde kreeg zijn onnodig betaalde premie van de afgelopen jaren niet terug van de opstalverzekeraar. Daarom besloot hij zijn verzekeringsadviseur aansprakelijk te stellen omdat die niet was nagegaan of er niet al een opstalverzekering bestond.

De verzekeringsadviseur wees aansprakelijkheid af en dus stapte de verzekerde naar de geschillencommissie van het Kifid. En hij kreeg gelijk.

Verzekeringstussenpersoon aansprakelijk

De geschillencommissie stelt voorop dat de verzekeringsadviseur (ook wel assurantietussenpersoon of verzekeringstussenpersoon genoemd) tegenover de opdrachtgever de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. De commissie verwijst hiertoe naar een uitspraak van de Hoge Raad van 10 januari 2003.

De commissie oordeelt dat de verzekeringsadviseur aan de verzekerde had moeten vragen of de VvE al een opstalverzekering had afgesloten. Als de verzekeringsadviseur zegt dat hij dat destijds ook heeft gevraagd, dan moet dat blijken uit documentatie daarover (een verslaglegging of een bevestiging van het gesprek aan de verzekerde). Dat was er niet en dat komt volgens de geschillencommissie voor rekening en risico van de verzekeringsadviseur.

Daarom gaat de commissie er vanuit dat de verzekeringsadviseur niet aan de verzekerde heeft gevraagd of er al een opstalverzekering was via de VvE. Met die veronderstelling als uitgangspunt, concludeert de commissie dat de verzekeringsadviseur zijn zorgplicht heeft geschonden en de schade moet vergoeden. Die schade bestaat uit de onnodig betaalde verzekeringspremie.

Eigen schuld van de verzekerde (artikel 6:162 BW)

Toch hoeft de verzekeringsadviseur niet alle schade te vergoeden. Volgens de geschillencommissie heeft de verzekerde zelf ook schuld aan het ontstaan van de schade omdat de verzekerde niet had gereageerd op herhaalde pogingen van de verzekeringsadviseur om contact te leggen met de verzekerde om de opstalverzekering te bespreken.

Als de verzekerde daarop was ingegaan, dan was de dubbele verzekering waarschijnlijk eerder aan het licht gekomen en was de schade lager geweest, aldus de commissie. De verzekeringsadviseur moet daarom de helft van de schade vergoeden.

Bewijs van zorgplicht door verslaglegging

Deze beslissing laat net als eerder beslissingen zien dat een verzekeringsadviseur in de problemen kan komen als een duidelijke verslaglegging ontbreekt over wat er is besproken met zijn klant. Als die verslaglegging ontbreekt dan zal hij minder snel worden gevolgd in zijn stellingen daarover.

Uitspraak KiFiD 17 september 2019 (Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-703)

Lees de  uitspraak hier.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu