Boeddha beeld (4,5 KG) valt op klant, is Action aansprakelijk?

Letselschade door vallend beeld in winkel van Action

Een man wil tijdens het winkelen een product uit de laagste schap pakken, terwijl een andere klant een Boeddha beeld uit de hoogste schap wilde pakken. De klant heeft het beeld van 4,5 KG niet goed vast en laat het vallen op het hoofd van de andere man. De klant heeft de Action direct verlaten, terwijl het slachtoffer op de grond lag. Medewerkers van de winkel hebben hierna de ambulance gebeld.

Het slachtoffer kan de dader zelf dus niet aansprakelijk stellen. Mede daarom stelt het slachtoffer de Action aansprakelijk. Omdat de Action aansprakelijkheid afwijst, stapt het slachtoffer naar de rechter.

Verzoek letselschade slachtoffer aan rechtbank

Het slachtoffer stelt dat Action gevaarzettend heeft gehandeld door een zwaar beeld in het bovenste schap te plaatsen in plaats van het onderste schap. Hierdoor ontstaat een reële kans op (ernstige) schade. Daarmee is volgens het slachtoffer onrechtmatig gehandeld (artikel 6:162 BW).

De situatie kan ontstaan dat een klant een zwaar product uit zijn handen laat glippen of dat hij deze niet goed terugzet. Het is voor Action niet bezwarend om maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door zware voorwerpen op de laagste schappen te plaatsen. Deze maatregel had van Action verwacht mogen worden. Verder stelt het slachtoffer dat Action de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden door de andere winkelier niet te aan te houden na het ongeval. Hiermee is de kans ontnomen om deze klant te identificeren en de schade op deze klant te verhalen.

Verweer Action

Action stelt niet aansprakelijk te zijn. Er kan van een winkel niet worden verwacht dat zij er rekening mee houdt dat wanneer twee klanten iets van het bovenste en onderste schap pakken, de klant een product uit het bovenste schap niet goed vastpakt, waardoor deze op de andere klant valt. De kans dat dit gebeurt is erg klein en er zijn voorheen geen vergelijkbare situaties gebeurd. Ook stelt Action dat het beeld op een schap stond die geen bijzonder gevaar in het leven roept voor klanten.

De rechtbank toetst aan de hand van de Kelderluik-criteria

Voor beantwoording van de vraag of Action aansprakelijk is voor de schade, toetst de rechter aan de criteria van het bekende Kelderluik-arrest. De criteria uit dit arrest zijn als volgt:

  1. Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden geacht?
  2. Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan?
  3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
  4. Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?

Oordeel rechter over aansprakelijkheid voor gevaarzetting

De rechter oordeelt dat Action niet aansprakelijk is voor het ongeval. Er is sprake van een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvoor Action dus niet aansprakelijk kan worden gehouden.

Gelet op deze criteria is de kantonrechter van oordeel dat Action niet aansprakelijk is voor het ongeval dat [verzoeker] is overkomen. Niet betwist is dat het Boeddhabeeld zo’n 4,5 kilo woog en dat dit beeld op een schap stond dat zich op een afstand van 1,40 meter van de grond bevond. Dit betekent dat het Boeddhabeeld voor een staand persoon eenvoudig is te pakken zonder dat dit een bijzonder gevaar oplevert. Dit kan anders zijn wanneer je een dergelijk beeld pakt als iemand gehurkt onder dit schap zit, zoals de betreffende klant in dit geval heeft gedaan.

Deze klant had zich naar het oordeel van de kantonrechter moeten realiseren dat het verstandig was geweest om te wachten met het pakken van het beeld totdat [verzoeker] zich aldaar had verwijderd. Dat betekent echter niet dat Action aansprakelijk is voor het onvoorzichtige gedrag van haar andere klant. Action hoefde er naar het oordeel van de kantonrechter namelijk geen rekening mee te houden dat deze klant dit zou doen, laat staan dat zij er rekening mee had moeten houden dat die klant het beeld ook nog eens zou laten vallen en wel precies op het hoofd van [verzoeker] .

Naar het oordeel van de kantonrechter is hier sprake van een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvoor Action niet aansprakelijk kan worden gehouden.

 

Dat Action de klant niet heeft tegengehouden toen deze direct na het ongeval de winkel verliet, leidt eveneens niet tot aansprakelijkheid avn Action. Immers, het ligt voor de hand dat de medewerkers van Action niet meteen duidelijk was wat er aan de hand was en dat zij zich eerst bekommerd hebben om [verzoeker] . Nu de klant de winkel direct heeft verlaten was het voor de medewerkers van Action niet mogelijk deze klant tegen te houden, nog daargelaten of zij daartoe gehouden waren. Van onrechtmatig of onzorgvuldig handelen van deze medewerkers is geen sprake.

Klik hier voor de uitspraak van de rechter: ECLI:NL:RBDHA:2023:21222, Rechtbank Den Haag, 10549865 RP VERZ 23-50319 (rechtspraak.nl)

De Action is dus niet aansprakelijk, aldus de rechtbank. De man die het beeld heeft laten vallen zal waarschijnlijk wél aansprakelijk zijn, maar het slachtoffer weet niet wie die man is en kan hem dus niet aansprakelijk stellen. De man kan zijn schade daardoor op niemand verhalen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Tekening van Action bij artikel over aansprakelijkheid voor vallend beeld in winkel
Menu