Ook bij beperkte schade recht op contra-expert op kosten verzekeraar

Na een discussie over de omvang van de schade wilde de verzekering (de gevolmachtigde) niet meer dan 350 euro betalen. De verzekerde vroeg toen om inschakeling van een expert, hetgeen werd geweigerd. Daarna had de verzekerde zelf op eigen kosten een expert ingeschakeld die op een hoger bedrag aan schade uitkwam dan de verzekering. De geschillencommissie van het KiFiD moest zich over deze kwestie buigen.

Uitspraak KiFiD 2 juli 2019

(Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-470)

In deze uitspraak gaat het om de vraag onder welke omstandigheden een verzekerde recht heeft op inschakeling van een contra-expert, op kosten van de verzekeraar. Bestaat dat recht ook als de schade maar beperkt is?

Expert en contra-expert

De verzekeringsvoorwaarden bepaalden dat de schade zou worden vastgesteld door een expert op kosten van de verzekering. De verzekerde kon op eigen kosten een contra-expert inschakelen. Bij discussie tussen experts zou een derde expert een bindende beslissing nemen. De kosten van die derde expert zouden worden gedeeld door de verzekering en de verzekerde. 

In deze zaak vond de verzekering echter dat er niet op kosten van de verzekeraar experts hoefden te worden ingeschakeld omdat de schade te beperkt was.

De geschillencommissie

De geschillencommissie besloot dat de verzekering ten onrechte zelf de schade had vastgesteld, in plaats van dat door een expert te laten doen, zoals de eigen voorwaarden voorschrijven. Of de schade beperkt is of niet maakt niet uit. 

Voorwaarden verzekering in strijd met de wet

Daarnaast besloot de geschillencommissie dat de voorwaarden van de verzekering in strijd waren met de wet, omdat bij consumenten niet mag worden afgeweken van artikel 7:959 BW, waarin is bepaald dat consumenten het recht hebben op een contra-expert op kosten van de verzekering. Ook de kosten van een eventuele derde expert die bindend beslist, komen indien redelijk voor rekening van de verzekering. Ook op dat punt waren de voorwaarden van de verzekering in strijd met de wet, aldus de geschillencommissie.

De geschillencommissie loste de zaak op door te beslissen dat het door de verzekering gehanteerde bedrag van 350 euro zou worden aangemerkt als het eerste expertisebedrag, dat de expert die was ingeschakeld door de verzekerde moest worden aangemerkt als de contra-expert en dat de kosten van de verzekerde voor het inschakelen van die contra-expert moesten worden vergoed door de verzekering, en dat er een derde expert moest komen, eveneens op kosten van de verzekering, om de schade definitief vast te stellen.

Conclusie

Op grond van de wet heeft iedere verzekerde recht op een contra-expertise (artikel 7:959 BW).

Deze uitspraak toont dat voorwaarden nog steeds in strijd kunnen zijn met de wet en dat het voor het recht op een contra-expertise niet ter zake doet hoe groot de schade (mogelijk) is.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu