Stichting PIV en Verbond samen verder

Per 1 januari 2020 gaan het Personenschade Instituut Verzekeraars (stichting PIV) en het Verbond van Verzekeraars samen verder. Het PIV wordt geïntegreerd in het Verbond. Zie dit bericht van het Verbond of lees dit persbericht van stichting PIV en het Verbond.

Beide partijen verwachten op deze manier de letselschadeagenda verder te kunnen professionaliseren en de slagvaardigheid te vergroten.”

Aldus het persbericht. Lees hieronder de rest van het persbericht.

Aanleiding

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars is in 1998 als zelfstandige stichting door verzekeraars opgericht omdat er destijds behoefte was om kennisdeling over letselschade een impuls te geven. “Daar hebben wij als branche jarenlang profijt van gehad”, vertelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “Alleen merken wij dat er in onze werkzaamheden overlap is ontstaan en dat de verdeling van activiteiten en verantwoordelijkheden ook voor de buitenwereld niet altijd even helder is.” Met de integratie creëren verzekeraars namens de branche één gesprekspartner op het gebied van letselschade.

Informatievoorziening

Stichting PIV speelt actief in op actuele ontwikkelingen in de letselschaderegeling en levert een diversiteit aan kennisproducten voor de letselschadebranche. Leidend daarbij is het vinden van de juiste balans tussen kwaliteit, belangen van benadeelden en verzekerden. Naast verzekeraars maken ook andere partijen, zoals expertisebureaus, medisch adviesbureaus en advocatenkantoren gebruik van de informatievoorziening van PIV. “Die partners blijven wij ook na de integratie voorzien van relevante kennis en het bijbehorende netwerk”, aldus Etienne de Cooker, voorzitter van stichting PIV. “Doordat wij ons straks niet meer bezig hoeven te houden met de administratieve lasten van een zelfstandige stichting, kunnen wij ons volledig focussen op de kerntaken. Een voorbeeld hiervan is dat de waardevolle PIV-producten, zoals Kennisnet, Nieuwsbrief en Bulletin blijven behouden en in maart 2020 opnieuw de jaarconferentie wordt georganiseerd.”

Arbeidsplaatsen

De integratie heeft geen invloed op het aantal arbeidsplaatsen.”

 

logo verbond verzekeraars bij artikel over directe schadeafhandeling
Menu