Rookmelderplicht en verzekering

Sinds 1 juli 2022 is het voor iedere huiseigenaar verplicht een rookmelder te hebben. Er moet minimaal één rookmelder per verdieping aanwezig zijn. Een halfjaar na de invoering van deze regel blijkt dat nog altijd ongeveer 20% van de huishoudens niet voldoet aan de regel.

Rookmelderplicht

Sinds 2003 gold de verplichting een rookmelder op te hangen al voor nieuwbouwhuizen. Een halfjaar geleden werd het ook verplicht gesteld voor huizen die gebouwd vóór 2003. De rookmelderplicht geldt voor iedere verdieping waar zich een slaap- of woonkamer bevindt. In de kelder of op zolder is een rookmelder dus vaak niet verplicht. De plicht geldt voor de eigenaar van een huis. De verhuurder is als eigenaar van het huis dat hij verhuurt dus verantwoordelijk voor het installeren van een rookmelder; voor de huurder geldt deze plicht niet. De gemeente zal de rookmelderplicht handhaven.

Verzekeringsvoorwaarden

Een verzekeraar kan bij de verzekering allerlei voorwaarden opnemen. Vaak worden er voorwaarden opgenomen waaronder de verzekeraar niet zal uitkeren. Denk hierbij aan het niet aanwezig zijn van een sprinklerinstallatie in een fabriek of het onder invloed zijn van alcohol tijdens het rijden. Als hiervan sprake is, dan kan de verzekeraar weigeren uit te keren (voor zover de rechter niet oordeelt dat de voorwaarde niet gebruikt mocht worden).

Wat een verzekeringsvoorwaarde precies inhoudt, is niet altijd duidelijk bij het lezen ervan. Om de precieze inhoud van een voorwaarde te achterhalen, zal de voorwaarden moeten worden ‘uitgelegd’. Hier leest u meer over de uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Rookmelderplicht als verzekeringsvoorwaarde

Ook de rookmelderplicht kan door een verzekeraar worden opgenomen als voorwaarde voor verzekeringsdekking. De verzekeraar mag zelf bepalen of hij een dergelijke voorwaarde van het aanwezig zijn van een rookmelder opneemt. Er kan discussie ontstaan over het belang van een rookmelder binnen bijvoorbeeld een brandverzekering. Een rookmelder voorkomt namelijk niet dat een brand ontstaat. Aan de andere kant kan een brand wel eerder worden opgemerkt en worden bestreden als er een rookmelder afgaat. Hierdoor zal de schade uiteindelijk lager kunnen zijn dan als er geen rookmelder aanwezig was. In dit kader komt de vraag op of de verzekeraar mag weigeren uit te keren als een voorwaarde wordt geschonden, maar er helemaal geen verband bestaat tussen het schenden van de voorwaarde en het ontstaan van de schade. Om deze vraag te beantwoorden moet een onderscheid worden gemaakt tussen de primaire dekkingsomschrijving en de overige voorwaarden.

Gevolgen niet nakomen primaire dekkingsomschrijving of preventieve garantie

Het niet nakomen van een primaire dekkingsomschrijving heeft (vaak) tot gevolg dat de verzekeraar mag weigeren uit te keren. Hierbij maakt het niet uit of de schade is ontstaan door het niet nakomen ervan. Het ontbreken van causaal verband tussen de schade en het niet voldoen aan de primaire dekkingsomschrijving staat aan dit beroep niet in de weg.

Dit is anders in het geval een preventieve garantie niet wordt nageleefd. In dat geval moet er wel een causaal verband bestaan tussen de schade en het niet naleven van de preventieve garantie. Ontbreekt het causaal verband, dan kan de verzekeraar (in principe) niet weigeren uit te keren.

Hier leest u meer over het verschil tussen de primaire dekkingsomschrijving en de preventieve garanties en de gevolgen daarvan.

Kijk dus altijd goed in uw verzekeringspolis en -voorwaarden om te weten welke voorwaarde in uw geval geldt.

Lees hier een bericht van de brandweer waarin vijf veelgestelde vragen over de rookmelderplicht worden beantwoord.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een  advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht? Neem  vrijblijvend  contact  op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in  aansprakelijkheidletselschade  en  verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu