Verzekeringsdekking na brand ook al is leegstand niet gemeld

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat het niet melden van de leegstand van een gebouw aan de verzekeraar niet uitmaakt, als de brand niet is veroorzaakt door die leegstand en de kans daarop ook niet groter was.

Brand in leegstaand gebouw

In  een leegstaand gebouw is brand gesticht.  De eigenaar maakt vervolgens aanspraak op dekking door de brandverzekeraar.

Leegstand niet gemeld

De brandverzekeraar weigert dekking omdat de leegstand van het gebouw niet was gemeld. Als de eigenaar van het gebouw de leegstand wél had gemeld, dan had de brandverzekeraar de verzekering niet of op andere voorwaarden afgesloten, aldus het standpunt van de verzekeraar.

Geen causaal verband tussen leegstand en brandstichting

De eigenaar van het gebouw stelt dat de leegstand van het gebouw in dit concrete geval echter niet heeft geleid tot brandstichting. Om die reden mag de verzekeraar geen dekking weigeren vanwege het niet melden van de leegstand, aldus de eigenaar.

Onderzoek brandstichting

De rechtbank Amsterdam  geeft de eigenaar gelijk.  Uit rapporten van een brandexpert kan niet worden afgeleid dat de omstandigheid, dat het pand tijdelijk buiten gebruik was, enige invloed heeft gehad op het ontstaan of de hoogte van de schade.

En verder kan uit de onderzoeksrapporten in ieder geval niet worden afgeleid dat de brand eerder zou zijn ontdekt of gemeld als het pand niet tijdelijk gesloten was, zodat ook op het punt van de sociale controle geen relevant verschil kan worden vastgesteld.

De rechtbank concludeert:

Aangezien er onvoldoende verband bestaat tussen het niet-naleven van de contractuele mededelingsplicht door Mabi en het verwezenlijkte risico en gelet op de overige omstandigheden van dit geval, in het bijzonder de omstandigheid dat de schade is veroorzaakt door brandstichting door onbekende derden waarop Mabi als verhuurder op afstand redelijkerwijs geen enkele invloed heeft kunnen uitoefenen, is het beroep van Vivat op het uitsluitingsbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.”

Een beroep van een verzekeraar op het niet melden van een risicoverzwaring zoals leegstand, kan dus onaanvaardbaar zijn als de risicowijziging niet heeft geleid tot de schade. De verzekeraar moet dus dekking verlenen ook al was de leegstand niet gemeld.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 15 januari 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over het (niet) melden van bijvoorbeeld leegstand en over verzekeringsdekking? Zoekt u een advocaat in verzekeringszaken? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

logo rechtspraak
Menu