Verzekeringstussenpersoon moet nagaan of alle relevante risico’s verzekerd zijn

De rechtbank Den Haag heeft in haar uitspraak van 18 maart 2020 nadere invulling gegeven aan de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon.

De zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon

Een verzekeringstussenpersoon, ook wel assurantietussenpersoon genoemd, heeft een zorgplicht ten opzichte van de klant, de verzekeringnemer.

Een verzekeringstussenpersoon dient tegenover de verzekeringnemer  de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Het is de taak van een verzekeringstussenpersoon om te waken voor de belangen van de verzekeringnemer.

Verzekeringen die tot de portefeuille behoren

Deze zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon ziet in beginsel op de verzekeringen die tot zijn portefeuille behoren, aldus de Hoge Raad.

Moet de verzekeringstussenpersoon verder kijken dan de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen?

De verzekeringstussenpersoon moet soms ook verder kijken dan de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen.

Hoewel de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon in beginsel ziet op de verzekeringen die tot zijn portefeuille behoren, betekent dat nog niet dat  een verzekeringstussenpersoon zich niet hoeft af te vragen of de verzekeringnemer is voorzien van alle voor hem relevante verzekeringen.

Dit heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld in haar uitspraak van 18 maart 2020. De rechtbank oordeelt verder:

Zeker wanneer er – zoals in dit geval – relevante verzekeringen ontbreken, kan naar het oordeel van de rechtbank in beginsel van een tussenpersoon worden verlangd dat hij zijn klant daarover bevraagt en/of hem actief waarschuwt voor de risico’s die hij daardoor loopt.

Nagaan of alle relevante risico’s zijn verzekerd

Het ligt op de weg van de verzekeringstussenpersoon om  na te gaan of de verzekeringnemer tegen alle relevante risico’s is verzekerd. Als de verzekeringstussenpersoon dit niet nagaat schiet hij tekort in de op hem rustende zorgplicht en kan hij aansprakelijk zijn voor de gevolgen.

Ook buiten portefeuille adviseren over ontbrekende verzekeringen

De verzekeringstussenpersoon moet dus actief nagaan of er wellicht nog relevante risico’s zijn waarvoor de verzekeringnemer nog geen (passende) verzekering heeft.

De verzekeringstussenpersoon moet de verzekeringnemer adviseren over deze ontbrekende verzekeringen, ook al behoren die verzekeringen (nog) niet tot de portefeuille van de verzekeringstussenpersoon.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank Den Haag van 18 maart 2020.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringszaken? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo rechtspraak
Menu