Whiplash | Aansprakelijkheid en Schadevergoeding

Na een aanrijding of een ander ongeval kunt u last hebben van hoofdpijn, nekpijn, spierpijn en andere verschijnselen zoals duizeligheid, concentratieproblemen en vermoeidheid. Dit noemt men kort gezegd een ‘Whiplash’. 

Klachten na een whiplash

Een whiplash kan ertoe leiden dat u niet meer kunt wat u eerst kon, of dat u  uw activiteiten niet meer kan doen zonder pijn en ander ongemak.

Soms houden de whiplashachtige klachten vrij lang aan of leiden die weer tot andere klachten en problemen. Dit kan van grote invloed zijn op uw leven. U kunt niet meer doen wat u eerst deed, of in elk geval niet meer op dezelfde manier. U lijdt daardoor zelfs schade doordat u bijvoorbeeld geen inkomen meer hebt en kosten moet maken.

Naast goede behandeling is een schadevergoeding dan op zijn plaats.  Hoe komt die schadevergoeding tot stand en wat komt er kijken bij een schadevergoeding voor whiplash? Wanneer is het bewijs geleverd van het bestaan van de whiplashachtige klachten en van het causaal verband met het ongeval?

Wat is whiplash?

‘Whiplash’ is een niet-medische term en duidt  enkel op een acceleratie-deceleratiemechanisme waarbij krachten inwerken op de nek (waardoor de nek een soort zweepslagbeweging maakt).

De termen ‘whiplashsyndroom’, ‘Whiplash Associated Disorder’ (WAD) en ‘Whiplash(achtige) klachten’ zijn verzamelnamen geworden voor allerlei symptomen die kunnen optreden na een whiplash, dus na een acceleratie-deceleratiemechanisme waarbij krachten inwerken op de nek.

Het bewijs van het bestaan van klachten na een whiplash

Meestal kunnen artsen bij u geen lichamelijke afwijkingen vinden die uw klachten kunnen verklaren. U weet daardoor minder goed wat u moet doen op te herstellen. Alsof dat niet vervelend genoeg is, wordt daardoor ook nog uw verhouding tot de aansprakelijke partij en de verzekeraar bemoeilijkt. U kunt immers minder gemakkelijk bewijzen dát u aanhoudende klachten heeft.

Gelukkig is het volgens de wet niet vereist dat u het bestaan van uw klachten uitsluitend kan bewijzen door middel van een medisch aantoonbare verklaring. Rechters (maar ook verzekeraars) weten dat mensen kunnen lijden aan lichamelijke en geestelijke aandoeningen zonder dat die aandoeningen ‘medisch zichtbaar’ zijn.

Rechters volgen hierbij vaak het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2018:

“Wanneer kan worden vastgesteld dat het klachtenpatroon plausibel is, wat doorgaans het geval zal zijn bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, kan van het bestaan van klachten – overigens ook als het niet of moeilijk objectiveerbare klachten betreft – worden uitgegaan.”

Als uit onder meer uit het medische dossier blijkt dat het klachtenpatroon plausibel is, dan zal dus kunnen worden aangenomen dat de whiplashachtige klachten bestaan, ook al is er geen medische  objectieve verklaring daarvoor.

Maar voor een aanspraak op vergoeding van schade is het ook nodig dat wordt vastgesteld dat de whiplash het gevolg is van het ongeval. Er moet sprake zijn van een causaal verband.

Causaal verband tussen aanrijding en whiplash

In de praktijk is er regelmatig discussie over de vraag of er een causaal verband is tussen de aanrijding en de whiplash. Dat komt de whiplash na de aanrijding niet ‘zichtbaar’ is.

Uiteraard is het vrij algemeen bekend dat men door een aanrijding een whiplash kan oplopen, maar zodra de klachten lang aanhouden (soms jaren) kan dat causaal verband onzekerder worden.   Ook als er andere (medische) problemen spelen of als de klachten (gedeeltelijk) al bestonden vóór de aanrijding, kan het causaal verband in twijfel worden getrokken.

Om die reden wordt in de praktijk vaak ook gekeken naar de medische informatie van vóór de aanrijding, naar eventueel ziekteverzuim vóór de aanrijding, naar mogelijke andere oorzaken van de klachten en naar alle andere omstandigheden van het geval.

Als er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de klachten vóór de aanrijding al bestonden (in die mate), als er geen duidelijke alternatieve oorzaken zijn en als de klachten op zichzelf passen bij het soort aanrijding, dan wordt over het algemeen aangenomen dat er sprake is van een causaal verband tussen de aanrijding en de whiplash.

In deze annotatie bij een arrest van de Hoge Raad leest u meer over causaal verband en whiplash.

Schadevergoeding voor whiplash

Welke schadevergoeding hoort bij een whiplash hangt af van veel factoren. Belangrijk is de vraag hoe ernstig de klachten zijn, hoe lang die duren, of behandeling nog zal helpen en wat iemand niet meer kan als gevolg van die klachten.  Als iemand niet meer  zo veel kan werken als vóór de aanrijding, dan kan de schade aanzienlijk zijn. Als de klachten na enkele maanden weer verdwijnen dan kan de schade meevallen.

In alle gevallen bestaat er recht op vergoeding van smartengeld en van gemaakte kosten. Leiden de klachten tot arbeidsongeschiktheid, dan  bestaat er ook recht op vergoeding van het verlies arbeidsvermogen.

Vragen?

Heeft u vragen over whiplash of zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

neksteun autostoel bij artikel over whiplash
Menu