Hogeschool aansprakelijk voor studieverstraging

Op 12 oktober 2021 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in een zaak over de vraag of een hogeschool aansprakelijk kan zijn voor studievertraging.

Feiten

In 2012 is een student begonnen met de opleiding medische hulpverlening (BMH), waarbij hij koos voor de specialisatie Spoedeisende Hulp. Hij stelt dat hij door een tekort aan stageplaatsen noodgedwongen en op advies van de hogeschool (HAN) is overgestapt naar het verkorte traject van 2,5 jaar HBO-Verpleegkunde.

Een andere student is in 2010 begonnen met de opleiding BMH, waarbij zij heeft gekozen voor de differentiatie Ambulance. Zij stelt  dat zij na afronding van de opleiding BMH niet BIG-geregistreerd was en daarom noodgedwongen en op dringend advies van de HAN (eveneens) is overgestapt naar het verkorte traject van 2,5 jaar HBO-Verpleegkunde. Daardoor kon zij wel een BIG-registratie verkrijgen.

De studenten stellen dat de noodzakelijke overstap naar de verkorte HBO-V-opleiding voor hen beiden een studievertraging van 2,5 jaar tot gevolg heeft gehad. De studenten stellen dat de hogeschool op grond van wanprestatie, misleiding, alsmede onrechtmatig handelen, aansprakelijk is voor de schade die de studenten hierdoor hebben geleden.

Hogeschool aansprakelijk?

Het hof is van oordeel dat de hogeschool in zijn gestuurde brieven naar de studenten niet duidelijk heeft gewaarschuwd voor het risico op studievertraging. Het reële risico van studievertraging door het tekort aan stageplekken en het lange BIG-traject worden daarin niet voldoende kenbaar gemaakt.

Het hof oordeelt dat de hogeschool aansprakelijk is voor de schade die de studenten ten gevolge van het schenden van die uit de zorgplicht vloeiende informatieplicht.

Het hof oordeelt dat als de studenten op dezelfde manier zouden zijn gewaarschuwd zoals de hogeschool dat had gedaan in brieven naar de tweede- en derdejaarsstudenten, zij zeer waarschijnlijk zouden zijn gewisseld van studie. Daarmee is het causaal verband aanwezig tussen het tekortschieten in de zorgplicht van de hogeschool en de studievertraging .

Niet alleen was in 2010 het gebrek aan stageplaatsen voorzienbaar, ook was bij de start van de opleiding in 2010 al duidelijk dat de inbedding in de wet BIG tot 2019 zou kunnen duren. De hogeschool wist dus dat de studenten van het cohort 2010 zouden afstuderen zonder dat zij bevoegd zouden zijn tot het zelfstandig verrichten van voorbehouden handelingen.

Het hof is van oordeel dat de HAN de (aankomend) studenten ook daarvoor had dienen te waarschuwen, nu het zelfstandig mogen uitvoeren van voorbehouden handelingen een essentieel onderdeel vormde van het beroep/de beroepen waarvoor de studenten werden opgeleid.

Dat de studenten aansluitend aan de BMH-opleiding alsnog de verkorte HBO-V-opleiding van 2,5 jaar zijn gaan volgen, is volgens het hof te beschouwen als een zogenaamde “gedwongen zet” als een gevolg van het ontbreken van een inbedding in de wet BIG, en dus als een gevolg van het tekortschieten van de hogeschool. Bovendien heeft de hogeschool zelf geadviseerd om de verkorte HBO-V opleiding te gaan doen.

Conclusie

De hogeschool is  aansprakelijk voor de schade die de studenten hebben geleden door het toerekenbaar tekortschieten door de hogeschool. Het hof stelt de studenten in de gelegenheid om zich bij akte uit te laten over de omvang van de schade. De hogeschool kan vervolgens bij antwoordakte reageren.

Klik hier om de volledige uitspraak te lezen van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9631.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Foto van lege college zaal bij artikel over aansprakelijkheid van hogeschool
Menu