Aansprakelijkheid bij een kettingbotsing

Een kettingbotsing kan op verschillende manieren ontstaan. Daardoor is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Soms kunnen ook meer dan één bestuurder aansprakelijk zijn bij een kettingbotsing.

In dit artikel leest u wie u aansprakelijk kan stellen na een kettingbotsing en hoe de vergoeding van schade wordt geregeld.

Wie is aansprakelijk bij een kettingbotsing?

Aansprakelijkheid in het verkeer is gebaseerd op artikel 6:162 BW, de onrechtmatige daad. Als een bestuurder de wet of een verkeersregel schendt of gewoon gevaarlijk rijdt, dan is die bestuurder aansprakelijk voor de gevolgen. De bestuurder heeft dan een verkeersfout gemaakt.

Bij een kettingbotsing kan één of kunnen meerdere bestuurders een verkeersfout hebben gemaakt die hebben geleid tot een botsing. Hieronder enkele voorbeelden.

Verkeersfout voorste bestuurder

Een voorste auto in een kettingbotsing kan een  verkeersfout hebben gemaakt. Bijvoorbeeld zomaar wisselen van rijbaan zonder dat aan te geven of  zomaar remmen zonder noodzaak  en zonder rekening te houden met achterliggers.

In een dergelijk geval kan de bestuurder van de voorste auto aansprakelijk zijn voor de schade van de bestuurders in de auto’s erachter.

Verkeersfout achterliggende bestuurders

Maar bestuurders moeten ook voldoende afstand houden en het voertuig op tijd tot stilstand kunnen brengen. Dit staat in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Rvv):

De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.”

Bij deze regel geldt dat de bestuurder ook rekening moet houden met afwijkend rijgedrag van andere verkeersdeelnemers.

Dus als de achterliggende bestuurder te weinig afstand houdt of niet goed oplet, dan is de achterliggende bestuurder aansprakelijk voor de schade van de voorliggende bestuurder(s).

Verkeersfout achterste bestuurder

Een kettingbotsing kan ook ontstaan doordat een achterste bestuurder zo hard tegen zijn voorligger aan rijdt, dat die voorligger tegen diens voorligger wordt doorgeduwd. In deze situatie is de achterste bestuurder aansprakelijk.

Wie kunt u allemaal aansprakelijk stellen?

Als u schade lijdt bij een kettingbotsing, dan is het niet altijd duidelijk wie er aansprakelijk is. Soms is dat zelfs nooit meer te achterhalen, bijvoorbeeld omdat de toedracht van de kettingbotsing nooit helemaal wordt opgehelderd.

Soms zijn er mogelijk meerdere bestuurders aansprakelijk voor uw schade. U kunt er voor kiezen alle mogelijk aansprakelijke bestuurders aansprakelijk te stellen, maar die bestuurders kunnen naar elkaar wijzen als de schuldige.  Dat kan een hoop discussie opleveren.

Gelukkig is het niet nodig die discussie te voeren, dankzij afspraken die verzekeraars onderling hebben gemaakt. Dit zijn de zogeheten ‘Bedrijfsregeling schuldloze derde’ en de ‘Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling’.

Bedrijfsregeling schuldloze derde (bedrijfsregeling 7)

Het Verbond van Verzekeraars vermeldt over deze bedrijfsregeling:

De bedrijfsregeling wil voorkomen dat schades niet behandeld worden als gevolg van een discussie tussen verzekeraars over aansprakelijkheid.”

In artikel 1 van de Bedrijfsregeling schuldloze derde staat als doel omschreven:

Artikel 1 – Doel van de regeling
De bedrijfsregeling schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden (verder: schuldlozen) voorziet in een oplossing voor de situatie waarbij verzekeraars van mening verschillen over de schuldvraag en schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden hierdoor vertraging kunnen ondervinden in de afhandeling van hun schade.”

Dus als u als passagier in een auto betrokken raakt bij een kettingbotsing, dan is het niet altijd met zekerheid te zeggen welke van alle betrokken bestuurders aansprakelijk is of zijn voor uw schade .

In een dergelijke situatie, waarin u zelf als passagier geen fout heeft gemaakt, kunt u zelf kiezen welke van de aansprakelijkheidsverzekeraars van de betrokken bestuurders u aansprakelijk stelt (dus ook de verzekeraar van het voertuig waar u als passagier in zat).

De verzekeraar die door u als eerste wordt aangesproken moet uw schade vergoeden. Buiten u om kunnen de verzekeraars achter de schermen zien hoe zij de schade onderling verdelen.

Lees hier de volledige Bedrijfsregeling schuldloze derde.

Verzekeraars vergoeden schade eigen verzekerden

In het kader van de Bedrijfsregeling schuldloze derde is het ook mogelijk dat iedere inzittende zich voor zijn schade meldt bij de verzekeraar van het voertuig waarin hij of zij zat.

Bij deze vorm wordt de aansprakelijkheidsvraag in feite geheel verlaten. Na de kettingbotsing in Friesland op Oudejaarsnacht (2019-2020), waarbij zo’n 50 auto’s bestrokken waren, hebben verzekeraars gekozen voor deze vorm van schaderegeling.  Zie daarover dit nieuwsbericht.

Het Verbond van Verzekeraars vermeldt hierover in het kader van de Bedrijfsregeling schuldloze derde:

Daarnaast wil de bedrijfsregeling actief schaderegelen bevorderen. Daarom wordt de goede ervaring die is opgedaan met het afhandelen van de kettingbotsing in Zeeland praktijk voor inzittenden van voertuigen. Deze inzittenden van voertuigen kunnen zich voor afhandeling van hun schade melden bij de verzekeraar van het voertuig waarin zij zich bevinden. Achter de schermen wordt uiteindelijk geregeld dat de schade voor rekening van de aansprakelijke partij komt.”

Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling (OVS)

Om de schaderegeling na een kettingbotsing nóg eenvoudiger te maken is tussen verzekeraars de Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling gesloten.

Maar als u mogelijk ook zelf een fout heeft gemaakt als betrokkene bij een kettingbotsing, dan bepaalt deze overeenkomst dat de verzekeraar van het achterop rijdende  voertuig de schade van het voorliggende voertuig vergoed.

Voor de toepassing van de OVS wordt een kettingbotsing teruggebracht tot een keten
van enkelvoudige botsingen. Steeds vergoedt de verzekeraar de schade van de bestuurder in de auto ervoor.

Deze regeling is bedoeld voor de aan die regeling deelnemende verzekeraars. De schaderegeling wordt vereenvoudigd omdat omstandigheden zoals ‘eigen schuld’ van de voorligger buiten beschouwing wordt gelaten .

Lees hier de volledige OVS.

Vragen?

Heeft u vragen over verzekeringsrecht? Of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in verkeersongevallen? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening van kettingbotsing
Menu