Letselschade bij kinderen en de rekening met BEM-clausule

Bij letselschadezaken waarin slachtoffers minderjarig zijn, moeten ouders of wettelijk vertegenwoordigers een rekening met BEM-clausule openen voor het ontvangen van betalingen met betrekking tot de vergoeding ten aanzien van de letselschade.

Wat houdt een BEM-clausule in?

De afkorting ‘BEM’ staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. De rekening wordt geopend om het betreffende kind te beschermen. De rekening wordt alleen geopend bij schadebedragen hoger dan €700,-. Bij de meeste banken is het mogelijk om zo’n rekening te openen. Het vermogen van het kind wordt hiermee beschermd totdat deze de leeftijd van 18 jaren bereikt. Alleen met toestemming van de kantonrechter kan geld van deze rekening worden gehaald. Voor zowel de minderjarige zelf als diens ouders of wettelijk vertegenwoordigers geldt dit. De clausule wordt vanaf dat moment opgeheven en krijgt het slachtoffer de beschikking over het geld.

Waarom een BEM-clausule?

Door de eis van een BEM-clausule te stellen voordat de verzekeraar het geld op de rekening van een minderjarig kind stort, wordt voorkomen dat iemand anders dan het slachtoffer bij het geld kan. Op die manier komt de schadevergoeding die bedoeld is voor het slachtoffer ook daadwerkelijk bij het slachtoffer terecht.

Tussentijds opnemen van geld

Om tussentijds een deel van de schadevergoeding op te kunnen nemen, is toestemming van de kantonrechter nodig. In dat geval dienen de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers een schriftelijk verzoek in bij de kantonrechter. Hierin moet gemotiveerd worden waarom het nodig is om een deel van de schadevergoeding op te nemen. De kantonrechter oordeelt hier vervolgens over.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd letsel en aansprakelijkheid? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Foto van kind met pleister op knie bij artikel over denktank letselschade
Menu