Eénzijdig fietsongeval gedekt door SV Plus-verzekering?

Een fietser rijdt een greppel in en loopt ernstig letsel op. Is deze letselschade verzekerd door de ‘Schadeverzekering Plus’? De rechtbank Gelderland beoordeelt de polisvoorwaarden.

Ongeval

Een fietser ontwijkt een naderende auto door een scherpe bocht te maken. Vervolgens fietst hij verder, maakt nog een paar bochten, maar rijdt dan per ongeluk een greppel in. De fietser loopt daarbij ernstig letsel op.

Verzekering

De fietser heeft een autoverzekering. Daarbij is ook een schadeverzekering afgesloten met ‘SV Plus’ . Dat is een ruimere dekking.

De SV Plus biedt ook dekking voor de verzekerde die als fietser een verkeersongeval overkomt. Maar is hier sprake van een verkeersongeval in de zin van de verzekeringsvoorwaarden?

Uitleg polisvoorwaarden

De fietser maakt daarom aanspraak op dekking door de verzekering. De verzekeraar weigert omdat sprake is van een éénzijdig ongeval, waar dus geen anderen bij betrokken zijn. Daarvoor bestaat geen dekking.

De fietser begint een rechtszaak. De rechtbank Gelderland  oordeelt dat éénzijdige ongevallen inderdaad niet verzekerd zijn. Volgens de voorwaarden is alleen sprake van een ‘verkeersongeval’ als er op zijn minst één motorrijtuig of trein bij betrokken is.

Er hoeft echter niet altijd sprake te zijn van een botsing. Ook zonder aanraking met het motorrijtuig kan sprake zijn van een verkeersongeval in de zin van de polisvoorwaarden.  Wel moet er een  rechtens relevant verband zijn tussen het motorrijtuig en het ongeval:

In die gevallen dient naar het oordeel van de rechtbank evenwel sprake te zijn van een rechtens relevant verband tussen enerzijds het motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden en anderzijds het verkeersongeval van de bestuurder van de fiets. Een kaal condicio sine qua non-verband is, kortom, onvoldoende. Daarmee zou de dekking onder de in geding zijnde polis immers onbegrensd worden.

Maar in deze zaak is daar volgens de rechtbank niet aan voldaan.  Immers, na de uitwijkmanoeuvre heeft de fietser nog voldoende controle gehad over zijn fiets en heeft hij nog bewuste keuzes gemaakt, waardoor het verband met de naderende auto is doorbroken, aldus de rechtbank.

Geen dekking door verzekering

Om die reden oordeelt de rechtbank dat het ongeval niet kan worden gekwalificeerd als een ‘verkeersongeval’ in de zin van de polisvoorwaarden. Er is daarom geen dekking door de verzekering.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank Gelderland van 2 december 2019.

Klik hier voor meer informatie over de Schadeverzekering inzittenden/opzittenden (SVI) en het verschil met de Ongevallen inzittendenverzekering

Vragen?

Heeft u vragen over verzekeringsrecht? Of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in verkeersongevallen? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo rechtspraak
Menu