Evenementen, verzekering en Corona maatregelen

Door alle Corona maatregelen van de overheid is het de vraag of evenementen nog kunnen doorgaan of dat zij moeten worden afgelast.

Als een evenement moet worden afgelast in verband met het Coronavirus is het de vraag of er aanspraak is op verzekeringsdekking. Verschillende soorten verzekeringen kunnen hierin een rol spelen.

Evenementenverzekering

Als een evenement op last van de overheid moet worden afgelast dan kan dat zijn verzekerd onder de evenementenverzekering. Het hangt af van de toepasselijke polisvoorwaarden of er werkelijk sprake is van verzekeringsdekking. Ook zal het afhangen van de reden van het annuleren van het evenement.

Zie hierover ook wat het Verbond van Verzekeraars vermeldt :

Ik heb een evenement georganiseerd en ik moet het annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn evenementenverzekering?

Dat hangt af van de polisvoorwaarden en de reden waarom het evenement geannuleerd wordt. Alle evenementen die zijn afgelast op last van de overheid, kunnen in overleg met partijen afgewikkeld worden. Voor evenementen na 6 april is het nog onzeker of deze doorgang kunnen vinden. Het is verstandig om contact op te nemen met jouw verzekeringsadviseur of verzekeraar over de te nemen maatregelen. Als verzekeringnemer moet je proberen om schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Bekijk ook zelf welke alternatieven er mogelijk zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken”

Bereddingsplicht

Er dient mogelijk ook rekening te worden gehouden met de bereddingsplicht van verzekerden.

Het verzekeringsrecht kent een bereddingsplicht. Dat houdt in dat een verzekerde soms zelf maatregelen moet nemen om schade te beperken of om aanvullende schade te voorkomen.

In het kader van evenementen zou dit een rol kunnen spelen. De organisator van een evenement zou met het oog op een mogelijke annulering bijvoorbeeld kosten kunnen vermijden door op tijd actie te ondernemen.

Uitsluiting van epidemie of pandemie

Het is uiteraard ook van belang dat de verzekeringsvoorwaarden geen uitsluiting kent van schade of annuleringen als gevolg van een epidemie of een pandemie.

Tijdig melden bij de verzekeraar

Verder dient men zich op tijd te melden bij de verzekeraar als zich een situatie voordoet die (mogelijk) is gedekt onder de verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering, annuleringsverzekering en bedrijfsschadeverzekering

Naast de evenementenverzekering kunnen ook andere soorten verzekering mogelijk uitkomst bieden als een evenement moet worden afgelast in verband met de Corona maatregelen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de aansprakelijkheidsverzekering als u als organisator van een evenement aansprakelijk wordt gesteld of voor de annuleringsverzekering en bedrijfsschadeverzekering.

Antwoorden Minister op kamervragen

Op 20 mei 2020 heeft de Minister Hoekstra hierover kamervragen beantwoord. Klik hier om die antwoorden te bekijken.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening wereldbol in vorm van coronavirus
Menu