Eerste letselschadezaak afgerond bij de Kamer Langlopende letselschadezaken

Na het instellen van de Kamer LLZ in reactie op het rapport van de Universiteit van Utrecht, is de eerste zaak in de pilot ‘Kamer Langlopende Letselschadezaken’ nu succesvol afgerond. De partijen die hierbij betrokken waren gaven aan dat ze de snelheid waarmee de zaak werd afgedaan een verademing vonden, zo wordt gemeld op de website van de Letselschaderaad.

De beslissing van de Kamer LLZ is bindend voor beide partijen. Zowel de aansprakelijk gestelde verzekeraar als de advocaat of belangenbehartiger kunnen zich na instemming van beide partijen aanmelden voor geschilbeslechting. De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken spoort belanghebbenden aan om zich samen met de wederpartij aan te melden bij de kamer LLZ voor een snelle afwikkeling van hun langlopende letselschadezaak.

Het slachtoffer in de zaak gaf aan dat hij zich voor het eerst echt gehoord voelde. Hij zei zeer tevreden te zijn ongeacht het inhoudelijke besluit.

Klik hier voor meer informatie over de Kamer LLZ.

 

logo letselschade raad bij artikel over wijzigingen richtlijnen
Menu