De juiste weg naar een voorschot voor letselschadeslachtoffers

Na een ongeval waarbij letselschade is opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft het slachtoffer vaak te maken met allerlei kosten. Denk hierbij aan kosten voor huishoudelijke hulp of behandelingen van een fysiotherapeut. Ook smartengeld kan als voorschot worden uitgekeerd. Deze kosten kunnen hoog oplopen en niet altijd heeft het slachtoffer de financiële kracht deze kosten zelf te kunnen betalen. Voor dit soort gevallen bestaat de mogelijkheid om een voorschot te vragen van de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Om het aanvragen van het voorschot als letselslachtoffer gemakkelijker te maken, heeft het Verbond van Verzekeraars een infographic gemaakt. De infographic behandelt vier stappen die handig zijn om te nemen als het slachtoffer een voorschot wenst.

  1. Als de verzekeraar heeft aangegeven de schade te zullen vergoeden, maakt het slachtoffer aanspraak op een voorschot.
  2. Als het voorschot is aangevraagd, dan zal de verzekeraar meestal binnen 14 dagen het voorschot uitbetalen. Zo hoeft het letselschadeslachtoffer de bedragen niet zelf voor te schieten.
  3. Schadeposten die voor een voorschot in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld reiskosten voor een bezoek aan de arts, schade door een verlies aan arbeidsvermogen of het eigen risico dat betaald is voor ziektekosten.
  4. De vierde stap geeft enkele algemene tips voor het letselschadeslachtoffer om ervoor te zorgen dat het verzoek tot een voorschot zo goed en zo snel mogelijk in behandeling kan worden genomen door de verzekeraar. Het is bijvoorbeeld belangrijk om betaalbewijzen van al gemaakte kosten goed te bewaren, en genoeg informatie te geven aan de verzekeraar over kosten die nog gemaakt moeten worden in de toekomst. Het is daarbij bijvoorbeeld handig aan te geven of werken in de toekomst weer zal lukken en hoe eventuele lichamelijke zich ontwikkelen.

 

Een link naar de infographic en het artikel van het Verbond van Verzekeraars vindt u hier.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

logo verbond verzekeraars bij artikel over directe schadeafhandeling
Menu