Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start

De nieuwe Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ is officieel van start gegaan. Een groep bestaande uit wetenschappers, belangenbehartigers, advocaten, schade-experts en verzekeraars duikt het komende jaar in een actueel vraagstuk: Wat zijn de mogelijkheden voor een vereenvoudigd stelsel voor het afwikkelen van letselschadezaken?

Waarom een Denktank Letselschade?

De Denktank vloeit voort uit een intentieverklaring die in 2021 is ondertekend door de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Het doel is om sneller en eenvoudiger duidelijkheid en erkenning voor letselschadeslachtoffers te krijgen, omdat dit bijdraagt aan sneller herstel. De opdracht voor de Denktank is om te bekijken hoe vereenvoudiging van schadebedragen en processen in letselschadezaken kunnen bijdragen aan sneller herstel en meer regie voor het slachtoffer.

Het doel van de Denktank Letselschade

De Denktank onderzoekt dus verschillende opties voor vereenvoudiging van het huidige schadeafhandelingsstelsel. Samen zullen ze de opties bedenken en uitwerken met inbreng van ieders eigen kennis en kunde vanuit hun eigen vakgebied. De voorzitter van de Denktank meldt dat de groep gemotiveerd is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

De keuze is uiteindelijk aan het slachtoffer zelf om te kiezen tussen schadeafhandeling volgens de huidige norm of op de nieuwe wijze. De nieuwe mogelijkheden zullen ook voldoen aan de wet- en regelgeving.

De leden van de Denktank Letselschade

De Denktank bestaat uit een groep van tien mensen. Allen afkomstig uit een vakgebied wat verbonden is aan de afwikkeling van letselschadezaken, zoals hoogleraren, rechters, advocaten, belangenbehartigers, verzekeraars en schade-experts.

Conclusie

Het is niet bekend op welke termijn de Denktank met nieuwe mogelijkheden voor de afwikkeling gaat komen. Het zal dus afwachten zijn waarmee de Denktank komt en of deze mogelijkheid in de praktijk vaak zal worden verkozen boven de huidige manier van afwikkeling.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Foto van kind met pleister op knie bij artikel over denktank letselschade
Menu