Vanaf 2023 vergoeding voor 3 groepen slachtoffers beroepsziekten

Mensen die hebben gewerkt met schadelijke stoffen en daardoor ziek zijn geworden, kunnen vanaf 1 januari 2023 een eenmalige vergoeding krijgen. Dit schreef minister Karien van Gennip van Sociale zaken op 27 juni 2022 aan de Tweede Kamer. De regeling start met drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en de schildersziekte.

Uitstel

De regeling had al op 1 juli 2022 in moeten gaan, maar is uitgesteld. De partijen die de regeling moeten uitvoeren riepen de minister op om het uit te stellen. Het idee is namelijk dat de aanvragen van slachtoffers snel, zorgvuldig en laagdrempelig af te handelen. Dit was nog niet goed genoeg geregeld.

Waarom deze regeling voor beroepsziekten?

Een gang naar de rechter om de schade te verhalen duurt heel lang en leidt vaak niet tot de erkenning die de slachtoffers zoeken. De minister is daarom blij dat de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) op 1 januari 2023 in werking zal treden.

Wat houdt de regeling voor beroepsziekten in?

De regeling biedt slachtoffers van een van de genoemde beroepsziekte middels een eenmalige financiële tegemoetkoming een maatschappelijk erkenning voor hun beroepsziekte. De slachtoffers hoeven hiervoor niet naar de rechter toe, maar kunnen dit op een laagdrempelige manier aanvragen. Voor de mensen met longkanker door asbest is de regeling nieuw, omdat zij buiten de huidige regeling voor asbestslachtoffers vallen. Voor mensen met de schildersziekte was er al een regeling. Die regeling wordt nu voortgezet en uitgebreid met zzp’ers.

Hoogte van de uitkering voor slachtoffers van beroepsziekten

Voor de hoogte van de uitkering wordt aangesloten bij de TAS-, TNS-, en CSE-regelingen. Deze regelingen kennen een gefixeerd bedrag, zonder een nadere differentiatie naar hoogte. In 2021 was dit € 21.847,–.

Conclusie

Het is afwachten totdat de regeling in werking is getreden of het krijgen van een vergoeding zo laagdrempelig en makkelijk gaat als is beoogd met deze regeling.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van bouwvakker bij artikel over vergoeding beroepsziekten
Menu