VAST, nieuw online tijdschrift aansprakelijkheid en verzekeringsrecht

In 2020 is een nieuw online juridisch tijdschrift verschenen: ‘VAST’  (verzekeringsrecht, aansprakelijkheid, schade en toezicht).

VAST richt zich op juristen die werken als advocaat, binnen de rechterlijke macht of universiteit of binnen het bedrijfsleven. Dat kan zijn bij een verzekeraar of een bank, bij een rechtsbijstandverzekeraar of bij een gevolmachtigd agent of verzekeringstussenpersoon.

Op vast-online.nl staan allerlei blogs, noten en praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen.

De informatie is van hoogwaardige kwaliteit en biedt oplossingen voor vraagstukken waarmee de jurist in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft.

foto van homepage vast-online
Menu