Smartengeldcalculator

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Smartengeldcalculator ontworpen die na een pilot nu wordt aangeboden aan alle aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland. Hiermee kan op een makkelijke manier worden berekend wat het bedrag is aan smartengeld waar een slachtoffer recht op heeft. Deze calculator moet voor meer duidelijkheid en minder discussie gaan zorgen. Gelijkwaardige gevallen worden ook gelijkwaardig behandeld. Op die manier krijgen slachtoffers met licht letsel waar ze recht op hebben en worden ze sneller geholpen.

Snelheid

Met deze calculator kan niet alleen op een gestandaardiseerde en transparante manier maatwerk worden geboden, maar ook is deze smartengeldcalculator bevorderlijk voor de snelheid van de schadeafhandeling. Bovendien voorkomt de calculator discussie en leidt deze tot meer eenduidigheid.

Licht letsel

Tot op heden is de smartengeldcalculator alleen bedoeld voor slachtoffers met licht letsel zoals brandwonden, kneuzingen en simpele botbreuken. Het gaat hierbij om letsel dat binnen zes maanden zonder complicaties geneest, dat niet of slechts tijdelijk leidt tot arbeidsongeschiktheid en waarbij na zes maanden ook geen medische behandelingen of controles meer nodig zijn.

Maatwerk

Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld worden onder andere de aard en plaats van het letsel, de duur, een eventuele ziekenhuisopname, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de persoonlijke omstandigheden meegenomen. Op die manier kan maatwerk worden geleverd.

Bij het ontwikkelen van de smartengeldcalculator zijn de smartengeldgids, Richtlijnen licht letsel De Letselschade Raad, literatuur en praktijkkennis als basis genomen. De calculator komt in 85% van de gevallen overeen met de praktijk van nu. Als de ene behandelaar of belangenbehartiger tot een ander bedrag komt dan de ander in precies dezelfde zaak kan er sprake zijn van afwijkingen.

Salva Schaderecht

Salva Schaderecht zal met u gaan voor een smartengeldvergoeding die het beste recht doet aan uw situatie.

Heeft u vragen of zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo verbond verzekeraars bij artikel over directe schadeafhandeling
Menu