Uitbreiding van de smartengeldcalculator

Het Verbond van Verzekeraars kondigde onlangs aan dat de smartengeldcalculator wordt uitgebreid. Met de uitbreiding wordt het ook mogelijk om op snelle wijze andere schadeposten, in het geval van licht letsel, dan alleen het smartengeld te berekenen.

Niet bindend

Zowel de smartengeldcalculator als de nieuwe tool zijn opgesteld door de verzekeraars om het schaderegelingsproces te vergemakkelijken. De tools zijn geen vervanging van de Nederlandse wet of rechterlijke uitspraken en dus ook niet bindend. Ieder schadevoorval en slachtoffer is anders en niet altijd levert een computerprogramma de voor het specifieke geval meest geschikte uitkomst op.

Smartengeldcalculator

De nieuwe tool is ontwikkeld in navolging van de smartengeldcalculator. Met de smartengeldcalculator kan op een eenvoudige en snelle manier de hoogte van het smartengeld worden berekend. Dat laat onderhandelingen voorspoediger verlopen en bespaart daarmee tijd en geld.

Meer opties

Met de nieuwe rekentool die op dit moment wordt ontwikkeld kan niet alleen de hoogte van het smartengeld worden berekend, maar ook andere schadeposten die vaak voorkomen bij licht letsel. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die wordt geleden doordat het slachtoffer tijdelijk geen huishoudelijke taken meer kan uitvoeren.

Testfase

Aankomend jaar begint een pilot met de vernieuwde tool. Als de verwachtingen uitkomen, zal de tool het schaderegelingsproces voor alle partijen vergemakkelijken. Gebruik van de rekentool zorgt ervoor dat het schaderegelingsproces sneller verloopt en dat het slachtoffer op basis van de berekening beter weet waar hij aan toe is. Overigens staat het partijen vrij om geen gebruik te maken van de tool. Daarnaast is de tool niet bindend, zoals een uitspraak van de rechter dit wel is.

Zowel de smartengeldcalculator en de nieuwe tool zijn alleen van toepassing in het geval van licht letsel. Denk hierbij aan een eerstegraads brandwonden, eenvoudige botbreuken of een kneuzing. Jaarlijks gaat het dan om zo’n 50.000 slachtoffers.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening van hand met pleisters
Menu