Tientallen ongelukken bij installatie zonnepanelen

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er meer dan 40 ongevallen gebeurd bij de installatie van zonnepanelen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kreeg veel meldingen van dit soort ongelukken en is deze onder de loep gaan nemen. De Arbeidsinspectie kwam tot de conclusie dat in meer dan 70 procent van de gevallen de Arbowet niet werd nageleefd en pleit daarom voor meer aandacht voor veiligheid bij het plaatsen van zonnepanelen.

Ongevallen bij installatie zonnepanelen

De grootste oorzaak van de ongelukken tijdens het installeren van zonnepanelen is volgens de Arbeidsinspectie een val. De monteur valt dan van of door het dak en loopt daarbij schade op. In meer dan de helft van de onderzochte gevallen gaat het om botbreuken en in tien procent van de gevallen betreft het letsel blijvend. Deze ongelukken gebeuren vaak omdat de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd. In principe is de werkgever verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften door de werknemers.

Zorgplicht werkgever

De werkgever is op grond van artikel 7:658 lid 1 BW verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemer veilig kan werken. De werkgever moet in het kader van deze zorgplicht onder andere ervoor zorgen dat de werkplek en werkmaterialen veilig zijn. Ook moet de werkgever de werknemer informeren en aanwijzingen geven over veilig werken. Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt tijdens zijn werk (artikel 7:658 lid 2 BW). Er bestaat nog een uitzondering op de aansprakelijkheid als de schade is veroorzaakt door opzettelijk en bewust roekeloos gedrag van de werknemer. Hier leest u meer over de werkgeversaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid werkgever bij installatie zonnepanelen

In het kader van de ongelukken die gebeuren bij het installeren van zonnepanelen kan de werkgever ook aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer lijdt. Als de werkgever de veiligheidsvoorschriften voor het veilig installeren van zonnepanelen niet naleeft en de werknemer laat werken op een onveilige werkplek, kan dit tot gevolg hebben dat de werkgever de zorgplicht van artikel 7:658 lid 1 BW niet na is gekomen. Op basis van lid 2 van dat artikel is de werkgever dan aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt.

Dat is zoals gezegd alleen anders als de werknemer opzettelijk of bewust heeft gehandeld waardoor de schade is ontstaan. Het willens en wetens en bewust van mogelijk gevaar loskoppelen van een zekering als er op een dak wordt gewerkt kan bijvoorbeeld aangemerkt worden als bewust roekeloos gedrag (rechtbank Overijssel). In dat geval is de werkgever niet meer aansprakelijk en zal de werknemer zijn eigen schade moeten dragen.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de Arbeidsinspectie

Vragen? 

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheidletselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Foto van een persoon die een zonnepaneel installeert op een dak bij een artikel over ongevallen die gebeuren tijdens het installeren van zonnepanelen op een dak
Menu