Orde van Advocaten over de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

In 2020 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat een rechtzoekende al in de voorfase van een gerechtelijke procedure het recht heeft om op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar een advocaat in te schakelen. Het financiële klachteninstituut Kifid heeft zich in maart 2021 uitgelaten over de betekenis daarvan in Nederland. Tegen die uitspraak is beroep ingesteld.

Het is nu ook de Nederlandse Orde van Advocaten die zich heeft uitgelaten over dit onderwerp.

Belang rechtzoekende voorop

Voor de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: NOvA) staat toegang tot het recht voorop. Echter uit een recent onderzoek door Moneyview blijkt dat de nadruk bij de rechtsbijstandsverzekeraars de laatste tijd meer is komen te liggen op kostenbeheersing dan op toegang tot het recht. Het kan in het belang van de rechtzoekende zijn om juist in een zo vroeg mogelijk stadium geadviseerd te worden door een gespecialiseerde advocaat en niet pas als de rechtelijke procedure een feit is. Een tijdige en goede advisering kan immers ook tot kostenbesparing leiden.

Kosten rechtsbijstandsverzekering

De verzekeraars hebben beroep ingesteld tegen de uitspraak van het Kifid. De verzekeraars zijn namelijk bang voor een grote kostenstijging. De NOvA vraagt zich echter af of de uitvoering van de uitspraak daadwerkelijk tot hogere kosten zal leiden. De NOvA pleit voor een nader onafhankelijk onderzoek. Er moet dan onder andere onderzocht worden op welke manier de vrije advocaatkeuze en de toegang tot het recht kunnen worden gewaarborgd. Het belang dat eenieder zich kan verzekeren voor rechtsbijstand speelt ook rol. Het is namelijk niet wenselijk als rechtsbijstandsverzekeringen veel duurder worden. Dit geldt vooral voor mensen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Wet- en regelgeving?

De NOvA heeft er bij het ministerie op aangedrongen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse wet- en regelgeving in lijn wordt gebracht met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dit komt de rechtszekerheid ten goede en vermindert de discussies hierover.

Klik hier voor meer informatie over de vrije advocaatkeuze bij de rechtsbijstandverzekering.

logo nederlandse orde van advocaten bij artikel over de orde van advocaten over de vrije advocaatkeuze bij de rechtsbijstandverzekering
Menu