Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Op dit moment zijn zelfstandig ondernemers niet verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Naar alle waarschijnlijkheid worden zelfstandigen vanaf 2027 wel verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt. Hiermee wordt de positie van de zelfstandige meer gelijkgetrokken met die van de werknemer.

Loondoorbetaling voor een werknemer

Werknemers, personen die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, hebben op basis van artikel 7:629 lid 1 BW recht op doorbetaling van loon tijdens arbeidsongeschiktheid. De hoogte van het loon dat wordt doorbetaald is de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van het overeengekomen loon. Het eerste jaar moet deze 70% op zijn minst het geldende minimumloon betreffen. Het tweede jaar mag de 70% van het overeengekomen loon dus wel onder het geldende minimumloon uitkomen. In de toepasselijke cao’s kunnen echter andere afspraken gemaakt zijn, bijvoorbeeld dat de werkgever het eerste jaar 100% van het overeengekomen loon uitbetaalt.

Personen die niet kwalificeren als werknemer, kunnen geen rechten ontlenen aan de beschermingsbepalingen voor werknemers. Ook niet wat betreft loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen zullen dus zelf moeten zorgen voor een inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld door een spaarbuffer aan te leggen, maar ook door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering of ‘AOV’ is een verzekering die afgesloten kan worden om zeker te zijn van inkomsten bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid omvat niet alleen ziekte, maar bijvoorbeeld ook invaliditeit, een ongeval of zwangerschap. De precieze omvang van de AOV kan per verzekering verschillen en is vaak te vinden in de polis(voorwaarden). Hier leest u meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is er voornamelijk voor zelfstandig ondernemers. Mensen die werken op basis van een arbeidsovereenkomst zijn al verzekerd van loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid via hun werkgever. Werknemers kunnen nog wel een extra AOV afsluiten. Hier leest u over een recent arrest van de Hoge Raad over het verschil tussen een werknemer en een zzp’er.

Verplichte AOV

Karien van Gennip, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft onlangs nieuwe plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt gepresenteerd. In een brief aan de Tweede Kamer informeert zij onder andere over het verplicht stellen van de AOV voor zelfstandigen. Op dit moment is het afsluiten van een AOV voor zelfstandigen niet verplicht.

Het verplichten van de AOV heeft volgens de minister enkele voordelen. Ten eerste zijn door het verplichten van de AOV alle zelfstandigen in Nederland verzekerd van inkomsten tijdens arbeidsongeschiktheid; het biedt zelfstandigen een vangnet. Daarnaast zorgt het voor meer solidariteit. Als iedere zelfstandige zich verzekert, in plaats van de op dit moment slechts 20% van de zelfstandigen, is het risico beter verdeeld. Zelfstandigen die op dit moment geen AOV hebben afgesloten, zullen vaak aangewezen zijn op publieke voorzieningen, zoals de bijstand. Met het verplichten van de AOV wordt deze druk op publieke voorzieningen voorkomen.

Aan de andere kant zijn sommige verenigingen voor zzp’ers niet helemaal tevreden met dit plan. Zo is de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) onder andere bezorgd over de uitvoerbaarheid van het plan, omdat de uitvoerende instantie, het UWV, het regelen van verzekeringen voor werknemers nu al lastig aankan.

Wel is VZN positief over de ‘opt-out-mogelijkheid’. Deze opt-out houdt in dat zelfstandigen zich kunnen onttrekken van de verplichte AOV, op voorwaarde dat zij wel zelf een private AOV afsluiten. Deze mogelijkheid sluit goed aan bij de aard van het zelfstandig ondernemerschap: een zelfstandige keuze maken voor een AOV die het beste aansluit bij de wensen van de ondernemer.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto vergrootglas bij artikel over verzekeringsfraude en persoonlijk onderzoek
Menu