Juridische vraag over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Hebt u gezondheidsklachten waardoor u niet meer in staat bent om te werken? En hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Dan zal het aankomen op de vraag of u minstens 25% arbeidsongeschikt bent. Pas dan is er sprake van dekking.

Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is gebaseerd op een contract tussen u en uw verzekeraar. Wilt u weten wat de regels zijn, dan dient u eerst te kijken naar het contract en de voorwaarden daarbij (de polis en de voorwaarden). Die regels verschillen per verzekeraar.

In de voorwaarden van de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeraars staat dat een door de verzekeraar te benoemen deskundigen bepalen of u arbeidsongeschikt bent en voor welk percentage. Dergelijke deskundigen hanteren daarbij vaak een ander criterium dan bijvoorbeeld het UWV. Als u uw eigen werk niet meer kan doen, dan wordt ook nog gekeken of u uw werk misschien op een andere manier kan doen en zelfs of u misschien wel geheel ander soort werk kan doen.

Minstens 25% arbeidsongeschikt?

Pas als u voor uw eigen werk of voor passend (ander) werk minstens 25% arbeidsongeschikt wordt geacht, dan bestaat er recht op dekking. Hoeveel er dan wordt uitgekeerd hangt ook weer af van het contract en de voorwaarden.

Second opinion

Indien u het niet eens bent met het standpunt van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar dan bestaan er verschillende mogelijkheden om daar wat aan te doen. Sommige verzekeringen bieden u de mogelijkheid om op kosten van de verzekeraar een tweede deskundigenonderzoek te laten verrichten. Salva Schaderecht kan met u bekijken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij wordt vaak advies ingewonnen van een medisch adviseur. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu