Aantal verkeersdeelnemers verplichte cursus CBR gevaarlijk rijgedrag gestegen.

Het aantal verkeersdeelnemers dat voor het volgen van een verplichte cursus naar het CBR moet vanwege gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed, is in 2023 met ongeveer 10% gestegen. Zo’n 24.000 verkeersovertreders moesten dit jaar verplicht naar het CBR, tegenover circa 22.000 in heel 2022.

De toename is onder meer het gevolg van de introductie van twee nieuwe cursussen op 1 april dit jaar: de korte cursus over gedrag en verkeer (LEMG) en de cursus drugs en verkeer (EMD). Het aantal mensen dat vanwege rijden onder invloed van alcohol een verplichte cursus moest volgen nam met 13% af.

Drugs

Het aantal bestuurders dat in 2023 de cursus EMD opgelegd heeft gekregen wegens drugsgebruik is ruim 2.000. Het CBR legt deze maatregel sinds 1 april op aan automobilisten die voor het eerst worden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Tot die datum moesten deze mensen zich melden voor nader onderzoek. Nu gebeurt dat pas als bestuurders binnen 2 jaar ten minste twee keer worden aangehouden wegens rijden onder invloed.

Rijgedrag

Het aantal verkeersovertreders dat verplicht deelneemt aan de cursus rijgedrag is meer dan verdubbeld tot ruim 5.500. Dit komt door de introductie van de LEMG, die sinds 1 april vooral wordt opgelegd aan snelheidsovertreders die voor het eerst met 50 tot 60 km per uur te hard reden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Deze cursus is dit jaar al 2.275 keer opgelegd.

Alcohol

Het grootste aantal verkeersdeelnemers wordt naar het CBR verwezen vanwege rijden onder invloed van alcohol. Dat aantal nam met 13% af. In 2023 werden er 11.043 verwezen, tegen 12.703 in 2022.

Alcoholslot

CBR-directeur Alexander Pechtold stelt dat om de negatieve gevolgen van rijden onder invloed te verminderen, een alcoholslot effectiever zou kunnen zijn dan de bestaande verplichte cursussen van het CBR. Hij meent dat er ondanks de aandacht voor verkeersslachtoffers en verschillende voorlichtingscampagnes, er nog steeds teveel mensen denken dat ze kunnen deelnemen aan het verkeer na alcohol- en drugsgebruik.

Hoewel er vanaf juli 2024 een verplichte aansluiting op alle nieuwe auto’s geldt, is het alcoholslot al sinds 2016 na oordeel van de Raad van State afgeschaft. Het is nog onduidelijk of er in de toekomst mogelijk een nieuwe regeling wordt ingevoerd met betrekking tot het alcoholslot.

Verkeersongevallen, schade en verzekering

Gevaarlijk rijden en rijden onder invloed kan grote gevolgen hebben voor zowel andere verkeersdeelnemers als voor de bestuurder zelf. Niet alleen zal de bestuurder moeten leven met het besef dat hij of zij een ernstig verkeersongeval heeft veroorzaakt, waardoor anderen zijn gedood of verwond. Ook de financiële gevolgen zullen zo veel mogelijk bij de bestuurder terechtkomen.

Als de bestuurder onder invloed van drugs of alcohol schade heeft veroorzaakt, dan zal de WAM-verzekeraar van de auto die schade vergoeden aan het slachtoffer, maar het bedrag vervolgens gaan opeisen van de bestuurder. Een ziektekostenverzekeraar of een UWV of Waarborgfonds die heeft uitgekeerd aan een slachtoffer zal eveneens die bedragen gaan opeisen van de bestuurder.

De bestuurder kan ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Bij gevaarlijk rijgedrag is het mogelijk dat een verzekeraar zich beroept op roekeloosheid en geen dekking verleent voor bijvoorbeeld de schade aan de eigen auto van die gevaarlijk rijdende bestuurder.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening van gevaarlijk rijgedrag bij artikel over verkeersdeelnemers verplichte cursus CBR
Menu