Toename dierlijke stalbrandslachtoffers en verplichte brandveiligheidskeuring

Vorig jaar vonden er in Nederland 42 stalbranden plaats. Hierbij vielen ruim 130.000 dierlijke slachtoffers. Het Verbond van Verzekeraars pleit voor meer preventiemaatregelen. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel waarover nog gediscussieerd wordt.

Toegenomen aantal dierlijke slachtoffers

Het aantal dierlijke slachtoffers betrof over het jaar 2021 nog geen 7.000. Afgelopen jaar waren dit er bijna twintig keer zo veel. De verklaring hiervoor is de toename van branden bij pluimveebedrijven. Het aantal stalbranden in zijn algemeenheid is niet fors gestegen. Bijna de helft van de oorzaken is niet meer te achterhalen. Ongeveer één vierde van de branden vindt zijn oorzaak tijdens werkzaamheden of door elektrische installaties. Het onderzoek hieromtrent is uitgevoerd door het Verbond van Verzekeraars.

Preventiemaatregelen

Het Verbond van Verzekeraars pleit ervoor meer in te zetten op preventie van de stalbranden. In het bijzonder zouden daarvoor elektrakeuringen verplicht moeten worden, een van de meest voorkomende oorzaken van stalbranden. Daarnaast wordt er over een wettelijke grens van het aantal dieren en dierenverblijven voor nieuwe stallen gediscussieerd.

Verplichte elektra- en brandveiligheidskeuring

Het is de bedoeling dat grote stalhouders binnenkort worden verplicht iedere drie jaar een keuring van hun elektra te laten uitvoeren. De elektra op kleinere stallen moet om de vijf jaar gekeurd worden. Op dit moment wordt over de exacte omvang van de verplichting nog overleg gevoerd.

Wat al wel vast staat, is de verplichting van een (algemene) brandveiligheidskeuring. Deze keuring zal iedere stal jaarlijks moeten ondergaan.

Verzekering en niet nakomen keuring

Het niet nakomen van een keuring kan gevolgen hebben voor de verzekeringsuitkering. Het voldoen aan een keuring vermindert immers het risico op schade. Het kan per verzekering verschillen of, en zo ja welke, keuringen verplicht zijn. Ook de sanctie kan per verzekering verschillen.

Hier leest u een blog over een uitspraak van de rechtbank Den Haag over de mogelijke gevolgen van het niet naleven van veiligheidsnormen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Een foto van twee kippen in een stal bij een juridisch nieuwsartikel over stalbranden en preventiemaatregelen.
Menu