Onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW)

Het komt wel eens voor dat er geld wordt overgeboekt naar een verkeerd rekeningnummer of dat een factuur per ongeluk twee keer wordt betaald. U vraagt zich misschien af of dit bedrag teruggevorderd kan worden. Het antwoord is ja, dat kan door een beroep te doen op een onverschuldigde betaling.

Artikel 6:203 BW

De onverschuldigde betaling is opgenomen in artikel 6:203 BW.

Het artikel luidt:

1: Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.

2: Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.

3: Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.’’

In de drie verschillende leden van het artikel wordt duidelijk dat een onverschuldigde betaling in drie vormen kan geschieden; het zonder rechtsgrond geven van een goed, het zonder rechtsgrond betalen van een geldsom of het zonder rechtsgrond verrichten van een prestatie van andere aard. Daarnaast worden in het artikel de gevolgen daarvan genoemd.

Gevolgen van een onverschuldigde betaling

Als wordt vastgesteld dat er sprake is van een onverschuldigde betaling, bijvoorbeeld door dat er zonder rechtsgrond een goed is geleverd, ontstaat er een verbintenis tot teruggeven van dat goed. De ontvanger dient dan het goed terug te geven of in het geval van een geldbedrag een terugbetaling van het geldbedrag te verrichten. Hierop bestaat een uitzondering, namelijk als de ontvanger dacht te hebben gehandeld te goeder trouw. In dat geval is het de betaler die de eventuele kosten op zich moet nemen voor het ontvangen en terugbetalen van het onverschuldigde. Ook dienen in dat geval de eventuele kosten voor bewaring of onderhoud vergoed te worden.

Prestaties die niet kunnen worden teruggevorderd

Er zijn ook prestaties die niet kunnen worden teruggevorderd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een schilder die per ongeluk in plaats van het afgesproken huis, het huis van de buren schildert. Na het schilderwerk zou de waarde van het huis wel eens kunnen zijn gestegen. In deze gevallen wordt er gekeken naar de waardestijging van het huis. Deze waarde moet dan naar redelijkheid worden ‘terugbetaald’.

Verjaring

Net als alle andere vorderingen geldt er ook voor een onverschuldigde betaling een verjaringstermijn. Deze verjaringstermijn is 5 jaar en begint pas te lopen op het moment dat de schuldeiser weet dat er een onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden en de schuldeiser weet wie de betaling ontvangen heeft. De vordering verloopt in ieder geval na 20 jaar na de onverschuldigde betaling (de absolute verjaringstermijn).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto 100 euro biljet bij artikel over voorschotten letselschade
Menu