Rechtbank Gelderland over aansprakelijkheid en bewaarneming van gouden sieraden

Een familie geeft een plastic tas aan een bekende van hen met de vraag om die te bewaren. Bij het afgeven wordt niet uitgebreid uitgelegd en getoond wat er in de tas zit. Er wordt slechts gemeld dat het zou gaan om sieraden. Na een paar maanden haalt de familie de tas op en wederom controleren zij de tas niet. Even later bellen zij de bewaarnemer op met de mededeling dat de sieraden die erin zouden zitten, zijn verdwenen en bovendien dat het zou gaan om sieraden ter waarde van bijna € 70.000. De familie stelt de bewaarnemer aansprakelijk voor het verlies van de sieraden. In de te bespreken uitspraak buigt de rechtbank zich over de vraag of de bewaarnemer hiervoor aansprakelijk is.

De vordering

Als grondslag voor aansprakelijkheid voert de familie aan dat de bewaarnemer zijn wettelijke teruggaveverplichting niet is nagekomen (artikel 7:605 lid 4 BW). En dat de bewaarnemer zijn zorgplicht als goed bewaarnemer heeft geschonden (artikel 7:602 BW). Wat betreft het schenden van de teruggaveverplichting zal de familie moeten bewijzen wat de inhoud van de tas is geweest bij het afgeven en dat deze inhoud was verdwenen bij het ophalen. Om dit te bewijzen roept de familie verschillende getuigen op.

De partijgetuigenverklaring

Van vrijwel alle getuigen oordeelt de rechtbank dat hun verklaringen niet kunnen bijdragen aan het door de familie te leveren bewijs. De verklaring van één van de getuigen kan mogelijk wel bijdragen aan het bewijs. Toch oordeelt de rechtbank dat deze verklaring niet voldoende is. Het betreft namelijk een verklaring van een ‘partijgetuige’.

De wet bepaalt dat een verklaring van een partijgetuige op zichzelf geen bewijs in haar voordeel kan opleveren, tenzij de verklaring strekt ter aanvulling van onvolledig bewijs (artikel 164 lid 2 Rv). Aangezien de verklaring van deze partijgetuige de enige is, levert de verklaring geen bewijs in haar voordeel op.

De rechtbank oordeelt dan ook dat de familie er niet in is geslaagd te bewijzen dat de bewaarnemer zijn teruggaverplichting niet is nagekomen; hij heeft de tas teruggegeven zoals hij die ontving.

Overweging ten overvloede

Nu de rechtbank heeft geoordeeld dat de bewaarnemer aan zijn teruggaveverplichting heeft voldaan, hoeft de vraag of hij zijn zorgplicht heeft geschonden niet langer te worden beantwoord. Desondanks besteedt de rechtbank hier nog wel aandacht aan.

In deze ‘overweging ten overvloede’ wijst de rechtbank erop dat het op de weg van de familie had gelegen om feiten en omstandigheden aan te dragen om de inhoud van de tas en de waarde van de sieraden te onderbouwen. Dit konden zij doen door bijvoorbeeld bij zowel de afgifte als bij ontvangst een lijst op te stellen van de sieraden die in bewaring worden gegeven en hiervan foto’s te maken. Beide partijen zouden dit document dan kunnen ondertekenen, zodat zwart op wit staat wat er precies in bewaring wordt gegeven. Daarnaast is niet gebleken dat de inhoud van de tas en de waarde ervan aan de gedaagde is medegedeeld, zodat hij daarnaar had kunnen handelen (zoals de tas weigeren, een andere verzekering ervoor afsluiten of andere/aanvullende maatregelen nemen).

Met deze overweging geeft de rechtbank, hoewel niet meer noodzakelijk, een invulling van de zorgplicht die op een goed bewaarnemer rust. Dit beroep zou gelet op bovenstaande in deze zaak niet slagen volgens de rechtbank. Ten eerste omdat het op de weg van de bewaargever ligt de in bewaring gegeven zaken te documenteren. En ten tweede omdat er voor de bewaarnemer ook geen aanleiding bestond te twijfelen aan de inhoud van de tas of daar zelf onderzoek naar te doen.

De volledige tussenuitspraak en einduitspraak van de rechtbank Gelderland kunt u lezen door op onderstaande links te klikken.

Tussenvonnis rechtbank Gelderland 26 oktober 2022

Eindvonnis rechtbank Gelderland 12 juli 2023

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Tekening van gouden sieraden bij artikel over uitspraak aansprakelijkheid bewaarneming
Menu