Rechtbank: aangeven van lachgas aan bestuurder levert eigen schuld op

Een bestuurder van een auto rijdt met hoge snelheid tegen een pijlwagen aan. De bijrijder loopt bij dit ongeval zwaar lichamelijk letsel op. De bijrijder klopt aan bij de verzekeraar van de bestuurder en wil zijn schade vergoed zien. De verzekeraar betwist dat er sprake is van aansprakelijkheid. En als er al aansprakelijkheid bestaat, dan is er sprake van 100% eigen schuld van de bijrijder. De bijrijder heeft namelijk tijdens het rijden lachgasballonnen gegeven aan de bestuurder. De rechtbank geeft eerst zijn oordeel over de aansprakelijkheidsvraag en gaat daarna in op de eigen schuld.

Aansprakelijkheid

De verzekeraar voert aan dat de bestuurder helemaal niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de bijrijder. Volgens de verzekeraar verwijt de bijrijder de bestuurder namelijk precies hetgeen wat hij zelf ook deed. Dit ‘pot verwijt de ketel-verweer’ of ‘in pari delicto-verweer’ wordt niet gevolgd door de rechtbank.

In pari delicto-verweer

Een ‘in pari delicto-verweer’ is een verweer dat de partij die aansprakelijk wordt gesteld kan voeren. Er is sprake van ‘in pari delicto’ als het slachtoffer hetzelfde verwijt valt te maken als de veroorzaker van de schade. Als het slachtoffer precies datgene doet hij de veroorzaker verwijt, dan onttrekt hij zich daarmee aan de bescherming van de norm die hij overtreed. Het slachtoffer kan dan geen beroep doen op aansprakelijkheid van de veroorzaker. Als het verweer slaagt, dan heeft de veroorzaker van de schade niet onrechtmatig gehandeld en is er dus geen sprake van aansprakelijkheid.

De rechtbank oordeelt dat er in dit geval geen sprake is van ‘in pari delicto’. De bijrijder (slachtoffer) heeft alleen de lachgasballonnen gegeven aan de bestuurder (veroorzaker). De bestuurder heeft deze ballonnen zelf leeggezogen, heeft zelf te hard gereden en is zelf tegen de pijlwagen gebotst. De gedragingen van de bijrijder zijn niet hetzelfde als van de bestuurder. De bijrijder kan dus nog altijd een geslaagd beroep doen op aansprakelijkheid van de bestuurder. Door het aangeven van de lachgasballonnen heeft hij zich niet onttrokken aan de bescherming van normen als ‘niet te hard rijden’ en ‘opletten dat je niet tegen een pijlwagen aanrijdt’. De rechtbank oordeelt dat het ‘in pari delicto-verweer’ niet slaagt en dus dat de bestuurder aansprakelijk is jegens de bijrijder.

Eigen schuld

Als een partij aansprakelijk is, betekent dit niet altijd dat hij de volle 100% aan schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer. Een manier waarop de hoogte van de schadevergoeding verlaagd kan worden, is een beroep op ‘eigen schuld’ (artikel 6:101 BW). De schadevergoedingsplicht van de aansprakelijke partij kan worden verlaagd met het percentage eigen schuld dat het slachtoffer heeft gehad aan het ontstaan van de schade. In deze zaak doet de verzekeraar een beroep op eigen schuld. De rechtbank oordeelt daarover het volgende.

De bestuurder heeft lachgas gebruikt, is in de auto gestapt, heeft nog meer lachgas gebruikt tijdens het autorijden en reed vervolgens veel te hard tegen een pijlwagen aan. Aan de andere kant heeft de bijrijder gezien dat de bestuurder lachgas gebruikte voordat zij de auto instapten en heeft aan de bestuurder nog meer lachgas gegeven tijdens het autorijden. Beide personen hebben volgens de rechtbank bijgedragen aan het ontstaan van het ongeluk. De rechtbank oordeelt dat de bestuurder en de bijrijder allebei voor 50% hebben bijgedragen aan het ongeluk. Er is dus sprake van 50% eigen schuld aan de kant van de bijrijder. De schadevergoeding die de verzekeraar aan de bijrijder moet betalen wordt verlaagd met 50%.

De volledige uitspraak van de rechtbank Noord-Holland kunt u hier lezen.

Vragen? 

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu