Rechtbank: casino moet schadevergoeding betalen aan speler

Onverantwoord gokgedrag kan al snel leiden tot financiële problemen. Om mensen te beschermen tegen de gevaren van gokken, rust op gokbedrijven een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat een gokbedrijf, zoals een casino, moet toezien op het welzijn van de spelers. Dit kan bijvoorbeeld door een toegangsverbod op te leggen aan spelers die verslaafd zijn of onder invloed verkeren. Als een casino de zorgplicht niet nakomt, kan hij aansprakelijk zijn jegens de speler die schade heeft geleden. De schade is dan in principe al het geld dat vergokt over de periode dat het casino de zorgplicht heeft geschonden. Maar hoe kan die schade berekend worden als helemaal niet bekend is hoeveel er precies is vergokt? In de volgende zaak ging het over die laatste vraag.

Feiten

Een man vergokt, naar eigen zeggen, bijna vier ton in een casino. Tijdens zijn bezoeken aan het casino was hij onder invloed van cocaïne, daarnaast kampte hij met een gokverslaving. Ondanks dat dit bekend was bij het casino greep het casino niet in. Het casino kwam zijn zorgplicht dus niet na en was aansprakelijk jegens de man.

De vraag die vervolgens opkwam was: voor welk bedrag is het casino precies aansprakelijk?

Schadebegroting

De rechter heeft bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding veel vrijheid. Hierbij geldt wel als uitgangspunt dat de schadevergoeding de benadeelde zoveel mogelijk moet brengen in de toestand zoals die zou zijn geweest zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis. Hierbij zal dan aangeknoopt worden bij de objectieve omstandigheden van het concrete geval. Een voorbeeld: een man wordt aangereden en breekt zijn been. De veroorzaker is aansprakelijk. De schade bedraagt 385 euro aan eigen risico voor zijn bezoek aan het ziekenhuis. De schade wordt dan berekend door de situatie met de schadeveroorzakende gebeurtenis (het ongeval) te vergelijken met de hypothetische situatie zonder het ongeval. Met ongeval is er een schade van 385 euro, zonder het ongeval zou er geen schade zijn geweest. De schade wordt dan begroot op 385 euro.

Vergelijking situatie met en zonder schadeveroorzakende gebeurtenis

Deze vergelijking kan in de zaak van de gokkende man niet zo makkelijk worden gemaakt. In de hypothetische situatie zonder schadeveroorzakende gebeurtenis (schending van de zorgplicht) zou de man geen schade hebben geleden, omdat hij dan zou zijn geweerd uit het casino en geen geld hebben verloren. In de situatie zoals die daadwerkelijk is waarin het casino de zorgplicht niet is nagekomen heeft de man wel schade geleden. Hoe hoog die schade is, moet door de man worden gesteld en bewezen.

In deze zaak was dat een onmogelijke klus: de man hield niet bij hoe lang hij speelde en hoeveel geld hij daarbij inzette. Ook kon hij bijna geen bewijs overleggen van het geld dat hij leende om te kunnen gokken. Wel had de man getuigenverklaringen van casinomedewerkers die hem meerdere dagen per week, op verschillende momenten van de dag in het casino zagen. Op hoeveel gokkasten de man speelde en wat daarbij zijn inleg was kon de man echter niet bewijzen volgens de rechtbank. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de schade niet nauwkeurig kon worden begroot. In de gevallen dat de schade niet nauwkeurig kan worden begroot, mag de rechter de hoogte van de schade schatten (artikel 6:97 BW).

Schatten

De schatting die de rechtbank maakt, moet hij zoveel mogelijk baseren op vaststaande feiten en omstandigheden. Zoals gezegd stond volgens de rechtbank niet vast hoe vaak en met hoeveel geld de man gokte. Een schatting op basis van die omstandigheden was dan ook niet mogelijk volgens de rechtbank. Hiervoor zou de man meer bewijs moeten geven.

Wat wel vaststond was dat de man loon verdiende tijdens de periode van de bezoeken aan het casino. Hoeveel dit precies was, had de man niet aangetoond, dus gaat de rechtbank uit van het toen geldende minimumloon. Dat minimumloon kwam uit op ongeveer 1.500 euro per maand. De rechtbank maakt vervolgens een schatting op basis van alle feiten die vaststonden.

De man verdiende ongeveer 1.500 per maand en gokte gedurende ongeveer zes maanden in het casino. Verder had de man geen kosten aan de huishouding, omdat zijn vriendin dit betaalde. De man was verslaafd aan cocaïne, dus schatte de rechtbank dat er ongeveer 1.000 euro per maand overbleef van zijn loon na het kopen van de cocaïne. De man zou dan in de zes maanden zes keer 1.000 euro hebben verloren aan het gokken. Verder zou hij waarschijnlijk ook nog enige winst hebben gemaakt tijdens het gokken. Dat bedrag trekt de rechtbank nog af van de 6.000 euro, zodat de uiteindelijke schatting neerkomt op 5.000 euro.

Conclusie

Het begroten van de hoogte van de schadevergoeding kan een lastige klus zijn als er niet veel gegevens beschikbaar zijn om de begroting op te baseren. In de besproken zaak was dit ook het geval. Een man had veel geld verloren in een casino en het casino was hiervoor aansprakelijk vanwege het schenden van de zorgplicht. Hoeveel geld de man precies had verloren, kon hij volgens de rechtbank niet bewijzen. Omdat de hoogte van de schade daarom niet nauwkeurig kon worden berekend, maakte de rechtbank een schatting. Bij deze schatting knoopte de rechtbank zoveel mogelijk aan bij de vaststaande feiten. Uiteindelijk werd op basis van het inkomen dat de man ongeveer verdiende, na aftrek van zijn kosten voor cocaïne en de winst die hij waarschijnlijk heeft gemaakt in het casino, de schade geschat op een bedrag van 5.000 euro.

De uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant kunt u hier lezen.

Vragen? 

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheidletselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu