Rechtbank: wandelaars hebben voor 15% eigen schuld

Slachtoffers hebben soms ook zelf bijgedragen aan het ontstaan van de schade. In dat geval hoeft de aansprakelijke partij niet altijd alle schade te vergoeden. Er kan dan namelijk sprake zijn van eigen schuld van het slachtoffer. De vergoedingsplicht van de aansprakelijke partij kan dan worden verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Onderstaande uitspraak gaat over de eigen schuld van een wandelaar die is aangereden door een snorfietser.

Aanrijding door snorfietser

Twee wandelaars worden in de avond aangereden door een snorfietser. De snorfietser zag de wandelaars niet en rijdt hen van achteren aan. De wandelaars raken gewond. Een van de wandelaars verloor ook even zijn bewustzijn en is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ook de snorfietser raakte gewond.

De twee wandelaars stellen de snorfietser aansprakelijk. De snorfietser was verzekerd en de verzekeraar doet een beroep op eigen schuld van de wandelaars. Ook de verzekeraar van de aansprakelijke partij kan namelijk een beroep te doen op eigen schuld van het slachtoffer.

Eigen schuld

De norm voor eigen schuld is te vinden in artikel 6:101 BW. Hierin staat dat als de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, de vergoedingsplicht wordt verminderd. De vergoedingsplicht wordt verdeeld over de benadeelde en de aansprakelijke partij.

Deze verdeling vindt plaats naar evenredigheid van de mate waarin de benadeelde en de veroorzaker hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Hierbij gaat het puur om de vraag voor hoeveel procent de ene partij en voor hoeveel procent de andere partij hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Als twee fietsers bijvoorbeeld allebei op hun telefoon kijken en tegen elkaar aan botsen, dan is een causale verdeling van 50-50 waarschijnlijk.

Vervolgens kan deze causale verdeling nog worden aangepast op grond van de billijkheid. Omstandigheden die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld de ernst van de gemaakte fout en het letsel, het bestaan van een verzekering en de leeftijd van het slachtoffer. Als een van de fietsers zeer ernstig letsel heeft opgelopen en de andere hiervoor is verzekerd, dan zou de verdeling van 50-50 nog aangepast kunnen worden.

Billijkheidscorrectie bij slachtoffer van motorvoertuig

Een bijzondere billijkheidscorrectie vindt plaats als een motorvoertuig een ongemotoriseerde weggebruiker schade toebrengt. De Hoge Raad heeft voor die situatie bepaald dat de ongemotoriseerde partij, zoals een wandelaar of fietser, niet voor meer dan 50 procent eigen schuld kan hebben. In het geval van kinderen onder de 14 jaar is bepaald dat het niet billijk is om eigen schuld van invloed te laten zijn op de schadevergoeding; de bestuurder van het motorvoertuig is in dat geval principe altijd voor 100 procent schadeplichtig. De 50- of 100%-regel kan niet toegepast worden als de bestuurder een beroep kan doen op overmacht of het slachtoffer opzettelijk of bewust roekeloos handelde.

In de betreffende uitspraak oordeelt de rechtbank over de eigen schuld van de wandelaars. Aangezien de aansprakelijke partij een snorfiets is, zal het percentage eigen schuld van de wandelaars in principe niet boven de 50% uit kunnen komen. Om de causale verdeling te bepalen en vervolgens eventueel een billijkheidscorrectie aan te brengen weegt de rechtbank de volgende omstandigheden tegen elkaar af.

Hier leest u een uitgebreid artikel over de billijkheidscorrectie, met name in verband met de ernst van het letsel.

Causale verdeling tussen wandelaars en snorfietser

Het ongeval vond plaats op een fietspad voor verkeer in twee richtingen. Naast het fietspad lag geen voetpad, dus liepen de wandelaars op het fietspad. Het ongeval gebeurde in de avond toen het begon te schemeren. Hierdoor kon de snorfietser niet ver voor zich uitkijken. De snorfietser had zijn snelheid dan ook moeten aanpassen. Aan de andere kant liepen de wandelaars zij aan zij aan de rechterkant van het fietspad, met de rijrichting van de snorfietsers mee. Hierdoor konden de wandelaars de snorfietser ook niet aan zien komen. Daarnaast droegen de wandelaars geen lichtje bij zich.

De rechtbank oordeelt dat bovenstaande voor 15 procent heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval.

Billijkheidscorrectie

De rechtbank ziet geen aanleiding om een billijkheidscorrectie toe te passen op de causale verdeling van 85-15. Een van de wandelaars had onder andere meerdere botbreuken, letsel aan zijn gebit en ernstige hoofdpijnklachten opgelopen. Desondanks acht de rechtbank dit niet voldoende voor een billijkheidscorrectie. Ook zijn er volgens de rechtbank geen andere bijzondere omstandigheden om de causale verdeling aan te passen.

Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem  vrijblijvend  contact  op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in  aansprakelijkheid,  letselschade  en  verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu