Aansprakelijk voor te harde duw tijdens weerbaarheidstraining. Geen sport- en spelsituatie.

Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat een deelnemer aan een weerbaarheidstraining aansprakelijk is voor het geven van een te harde duw. Het deelnemen aan een weerbaarheidstraining is volgens het hof geen sport- en spelsituatie is waarvoor een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid geldt.

Een te harde duw

Een 50 jarige dramadocente en een 25 jarige gymleraar doen mee aan een weerbaarheidstraining. Het is de bedoeling dat zij de training vervolgens zelf kunnen geven aan leerlingen.

Tijdens de weerbaarheidstraining geeft de gymleraar een veel te harde duw. Volgens getuigen werd de dramadocente door de duw naar achteren geworpen, kwam zij met haar voeten van de grond en vloog zij door de lucht.

Letsel en aansprakelijkstelling

Bij deze val liep de docente letsel op, waaronder twee gebroken polsen. Voor de letselschade stelt zij de gymleraar en zijn aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).

De gymleraar betoogt dat hij niet aansprakelijk is. Volgens hem is er sprake van een ‘sport- en spelsituatie’, waarvoor een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid geldt.

Aansprakelijkheid in sport- en spelverband

In het aansprakelijkheidsrecht speelt het begrip ‘sport- en spelsituatie’ of ‘sport- en spelverband’ een rol bij het beoordelen van de vraag of er onrechtmatig is gehandeld. Binnen sport- en spelsituaties mogen deelnemers wat minder voorzichtig zijn dan in het normale dagelijks leven.

In sport- en spelverband hebben deelnemers eerder gevaarlijk gedrag van elkaar te verwachten en wordt er minder snel aangenomen dat een deelnemer onrechtmatig handelt. Er geldt in sport- en spelverband dus een verhoogde drempel voor het aannemen van aansprakelijkheid.

In deze blog leest u meer over aansprakelijkheid tijdens sport en spel.

Weerbaarheidstraining geen ‘sport- en spelsituatie’

In deze zaak oordeelt het gerechtshof Den Haag dat er met het deelnemen aan de weerbaarheidstraining geen sprake is van een sport- en spelsituatie. Het gerechtshof legt uit waarom:

Het doel van de training is dus niet, dat de deelnemers fysiek met elkaar wedijveren of elkaar fysiek uitdagen, zoals het geval is bij een sport. De oefeningen kunnen ook niet als een spel worden gekwalificeerd. Van een speelse sfeer is ook niet gebleken.

Dat betekent dat het gerechtshof de zaak beoordeelt op basis van de ‘gewone’ zorgvuldigheidseisen, zonder verhoogde drempel voor aansprakelijkheid.

Aansprakelijk voor te harde duw

Vervolgens oordeelt het gerechtshof dat de gymleraar de instructies van de cursusleider om voorzichtig te zijn en niet te hard te duwen heeft genegeerd. Ook heeft de gymleraar volgens het gerechtshof geen rekening gehouden met het postuur van de docente. Dit is volgens het gerechtshof onrechtmatig en dus is de gymleraar aansprakelijk.

Lees hier de volledige uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 24 maart 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:469).

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid in sport- en spelverband? Zoekt u een advocaat aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo rechtspraak
Menu