Dekkingsuitsluiting na gestolen auto met reservesleutel in kofferbak

De auto van de consument is gestolen. De verzekeraar weigert uitkering met een beroep op een dekkingsuitsluiting. De commissie oordeelt dat de verzekeraar de dekkingsbeperking te ruim uitlegt in het licht van het doel van de verzekering en het verzekerde risico. De uitsluiting dient zo te worden gelezen dat als een sleutel vindbaar is na een meer dan gemiddelde inspanning de diefstalschade niet onder de dekkingsuitsluiting valt. De consument heeft recht op dekking onder de verzekering omdat hij de sleutel in een koffer in de kofferbak onder de hoedenplank had opgeborgen. De klacht is gegrond.

De auto van de consument is gestolen. Hij heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, maar de verzekeraar heeft uitkering geweigerd met een beroep op een dekkingsuitsluiting. De consument stelt dat de uitleg van de verzekeraar niet juist is. De consument geeft aan dat hij de voorwaarden zo heeft begrepen dat de sleutel niet in het contact of het portier mag zitten omdat dit gelijk wordt gesteld met onbeheerd achterlaten. De uitleg die de verzekeraar aan de uitsluiting geeft (de sleutels mogen niet in de auto aanwezig zijn), is volgens de consument geen redelijke uitleg omdat het een aanzienlijke beperking van de voorwaarden is waar de consument niet op bedacht hoefde te zijn.

Uitleg van de overeenkomst

Of de schade van de consument onder de dekking van de autoverzekering valt, hangt af van wat in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald. In die voorwaarden staat wat partijen met elkaar hebben afgesproken. De consument en verzekeraar hebben niet onderhandeld over de voorwaarden, waardoor aan de hand van objectieve factoren moet worden geoordeeld. Bovendien moeten bij een consumentenovereenkomst de bepalingen duidelijk en begrijpelijk zijn voor de consument.

Doel van de verzekering

De commissie oordeelt dat ook het doel van de verzekering van belang is. In dit geval moeten de verzekeringsvoorwaarden in het licht van een autoverzekering die het risico van diefstal dekt worden gelezen.

Dekkingsuitsluiting

De vraag is hoe de zinssnede ‘met de sleutels erin’ moet worden uitgelegd. De verzekeraar stelt dat het opbergen van de sleutel in een koffer in een afgesloten kofferbak, onder de dekkingsuitsluiting valt. De consument is van mening dat dit een té ruime uitleg is. De commissie is het met de consument eens dat bij de zinssnede ‘met de sleutels erin’, onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie dat de sleutel makkelijk vindbaar is omdat deze zichtbaar is en de situatie dat de sleutels uit het zicht zijn, maar zich nog wel in de auto bevinden. Oftewel een makkelijk vindbare sleutel en een sleutel die slechts na meer dan gemiddelde inspanning wordt gevonden.

In het geval van de consument zat de sleutel in een koffer in de achterbak van de auto. De koffer lag uit het zicht onder de hoedenplank. Daarnaast was de sleutel niet traceerbaar van buitenaf. Hierdoor zal een dief een meer dan gemiddelde inspanning moeten doen om de sleutel te vinden. De commissie oordeelt dat de verzekeraar de claim onterecht heeft afgewezen en alsnog dekking moet verlenen.

Klik hier voor de hele uitspraak

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van uber taxi bij artikel over uber uitspraak en aansprakelijkheid werkgever
Menu