Verzekeraar schuldig aan secundaire victimisatie

Recent heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) zich jegens een letselschadeslachtoffer schuldig heeft gemaakt aan secundaire victimisatie.

Letsel door mishandeling

Op 17 april 2015 is een vrouw in de uitoefening van haar werkzaamheden voor een stichting slachtoffer geworden van een mishandeling. Zij is mishandeld door een patiënt van de stichting, een complex autistische man. Als gevolg van deze mishandeling heeft zij letsel opgelopen.

De vrouw heeft de stichting aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de mishandeling. Acht maanden na de mishandeling heeft NN als aansprakelijkheidsverzekeraar van de stichting medegedeeld dat de schade in behandeling wordt genomen.

NN heeft een expert ingeschakeld om de toedracht van het ongeval te onderzoeken. De expert is ook bij de vrouw thuis geweest. NN heeft uiteindelijk de aansprakelijk erkend.

NN wilde de zaak snel afwikkelen, maar de advocaat van de vrouw vond dit geen goed idee, omdat het niet goed ging met de vrouw. Er was sprake van ernstig lichamelijk en psychisch letsel. De advocaat wilde een arbeidsdeskundige inschakelen. Het was volgens de arbeidsdeskundige van belang dat de vrouw de (financiële) ruimte en tijd krijgt om goed te kunnen herstellen, zowel lichamelijk als geestelijk.

In 2017 heeft de vrouw bij de directie van NN een klacht ingediend dat NN niet meewerkt aan haar herstel en dat veel stress veroorzaakte. Er was volgens de vrouw sprake van secundaire victimisatie: het fenomeen dat iemand eerst slachtoffer wordt van een ongeluk of misdrijf, en daarna opnieuw maar dan van de houding of werkwijze van politie, artsen, rechters, advocaten of verzekeringsmaatschappijen.

De advocaat heeft daarna nieuwe pogingen gedaan tot het verkrijgen van voorschotten en medewerking van NN aan verschillende onderzoeken. NN heeft hier niet aan meegewerkt, waardoor de vrouw in 2018 weer een klacht heeft ingediend bij de directie, met weinig resultaat.

Deelgeschil over secundaire victimisatie

De onderhandelingen tussen NN en de vrouw bleven moeizaam verlopen, waardoor de vrouw in een deelgeschil de rechter heeft verzocht om te bepalen dat er sprake is van secundaire victimisatie in verband met onrechtmatige schadeafwikkeling door NN. Tevens heeft de vrouw verzocht om te beslissen dat zij aanspraak maakt op schadevergoeding in verband met de onrechtmatige schadeafwikkeling.

Rechtbank: onrechtmatige schadeafwikkeling

De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van onrechtmatige schadeafwikkeling door NN en dat de vrouw hierdoor schade heeft geleden.

NN heeft een te weinig voortvarende aanpak laten zien, terwijl verschillende belangenbehartigers van de vrouw hebben aangegeven dat het niet goed ging met de vrouw. Ook een medisch adviseur heeft aangegeven dat een langlopende letselschadezaak geen positief effect zou hebben op het herstel van de vrouw.

Tevens kan NN een verwijt worden gemaakt dat er diverse dossierbehandelaars betrokken zijn geweest, hetgeen de afhandeling geen goed heeft gedaan. Het feit dat dit door een personeelstekort komt, komt voor rekening en risico van NN.

Ook kan het NN verweten worden dat NN geen enkele financiële bijdrage heeft geleverd aan de hbo-opleiding waarmee de vrouw in overleg met de arbeidsdeskundige is gestart. NN heeft niet gehandeld zoals van haar mocht worden verwacht, hetgeen NN kan worden verweten.

Het is volgens de rechtbank duidelijk dat deze wijze van schadeafwikkeling grote impact heeft gehad op de vrouw. Dit blijkt onder meer uit een verklaring van haar psycholoog.

Conclusie

Uit deze uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland blijkt dat een verzekeraar bij de schadeafhandeling van een letselschadeslachtoffer een zekere verantwoordelijkheid heeft. Een weinig voortvarende schadeafwikkeling kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn, hetgeen leidt tot secundaire victimisatie. De verzekeraar is dan verplicht om uit hoofde hiervan een aparte schadevergoeding uit te keren aan het slachtoffer.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 20 april 2022 (ECLI:NL:RBNNE:2022:1991).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd letsel en aansprakelijkheid? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto rechtbank noord-nederland in leeuwarden
Menu