Wettelijke aansprakelijkheid ouder tot nakoming overeenkomst derde onbevoegd persoon

Ouders schieten tekort in de nakoming van betalingsverplichting van een iPad. De wettelijke aansprakelijkheid van de ouder voor een minderjarig kind strekt zicht niet uit tot nakoming van door een derde onbevoegd gesloten overeenkomsten buiten het zicht van die ouder en buiten de instemming van die ouder.

De dochter van moeder en vader is ingeschreven bij een school. Yuverta heeft een aan de dochter verstrekte iPad voorgefinancierd. Yuverta legt aan haar vordering ten grondslag dat moeder en stiefvader tekort schieten in de nakoming van hun betalingsverplichting uit de tussen partijen gesloten overeenkomst ‘betalingsregeling iPad’.

Verstek verleend

Tegen de moeder is verstek verleend. Door haar is niet weersproken dat zij als wettelijk vertegenwoordigster gebonden is aan de overeenkomst die door haar huidige partner ten behoeve van haar dochter is gesloten. De moeder krijgt ongelijk en moet daarom de proceskosten betalen.

Wettelijk vertegenwoordiger

De vader betwist dat hij verantwoordelijk is voor de kosten van de iPad. Hij stelt dat dochter niet meer bij hem, maar bij moeder en stiefvader woont. Hij wist niets van de iPad. Yuverta voert slechts aan dat vader als wettelijk vertegenwoordiger tot betaling is gehouden. De aan de vordering ten grondslag gelegde overeenkomst ‘betalingsregeling iPad’ is echter niet door moeder of vader ondertekend. Wel is vanaf het een emailadres een elektronische handtekening geplaatst door stiefvader. Daarom moet het er in de relatie tussen Yuverta en vader voor gehouden worden dat de dochter van vader onbevoegd is vertegenwoordigd door stiefvader.

Zonder bijkomende omstandigheden, die echter niet zijn gesteld, valt volgens de rechtbank niet in te zien waarom wettelijke aansprakelijkheid van een ouder voor een minderjarig kind zich ook uitstrekt tot nakoming van door een derde onbevoegd gesloten overeenkomsten buiten het zicht – de dochter was niet meer bij vader woonachtig ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door stiefvader – en buiten de instemming van die ouder. Daar komt nog bij dat Yuverta bij ontvangst van het “transactiebewijs”, waarop naam, handtekening en e-mailadres van stiefvader staan vermeld, heeft kunnen en moeten zien dat mogelijk een ander dan een wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst had ondertekend.

De vordering van Yuverta op vader moet volgens de rechtbank dan ook worden afgewezen.

Klik hier voor de hele uitspraak

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van tieners bij artikel over verruiming aansprakelijkheid ouders voor kinderen
Menu