Wat is de omkeringsregel in het aansprakelijkheidsrecht?

De omkeringsregel houdt in, dat het bestaan van causaal verband tussen een onrechtmatige gedraging of tekortkoming en het ontstaan van de schade wordt aangenomen, tenzij degene die wordt aangesproken bewijst (aannemelijk maakt) dat de bedoelde schade ook zonder die gedraging of tekortkoming zou zijn ontstaan.

Voor toepassing van deze regel is vereist dat sprake is geweest van een gedraging in strijd met een norm die strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van schade, en dat degene die zich op schending van deze norm beroept, ook bij betwisting aannemelijk heeft gemaakt dat in het concrete geval het specifieke gevaar waartegen de norm bescherming beoogt te bieden, zich heeft verwezenlijkt.

Waarom de omkeringsregel?

In het aansprakelijkheidsrecht is deze regel ontstaan in de rechtspraak. De regel is dus niet te vinden in de wet.

Deze regel maakt het voor een benadeelde mogelijk om te kunnen voldoen aan de vereisten om aansprakelijkheid aan te nemen. Eén van die vereisten is het bestaan van een causaal verband. Soms is het voor een benadeelde moeilijk om het bestaan van causaal verband aan te tonen. Toepassing van de omkeringsregel kan daarin uitkomst bieden.

Geen omkering van de bewijslast

De term omkeringsregel is wat misleidend omdat de bewijslast niet werkelijk wordt omgekeerd. Nog steeds is het aan de partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van zijn stelling om, bij voldoende gemotiveerde betwisting, bewijs te leveren.

Toepassing van de omkeringsregel heeft als uitkomst dat aannemelijk wordt geacht dat de benadeelde dat bewijs van het bestaan van een causaal verband heeft geleverd. Wel wordt de aangesprokene partij nog de gelegenheid gegeven om aannemelijk te maken dat de schade ook zou bestaan zonder  de onrechtmatige gedraging of tekortkoming.

Ook in het arbeidsrecht met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid bestaat een omkeringsregel. Daarover leest u hier meer.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

verkeersbord scherpe bocht
Menu