Wat is risicoaansprakelijkheid?

Risicoaansprakelijkheid is wanneer u aansprakelijk bent zonder dat u zelf een fout hebt gemaakt, maar enkel omdat u bezitter, ouder, werkgever of opdrachtgever bent en in die hoedanigheid het risico draagt van schade veroorzaakt door uw bezit, kind, werknemer of aannemer.

Uitleg

Soms lijdt iemand schade door bijvoorbeeld een gebrekkige opstal van een ander of door gedragingen van andermans dier. De bezitter van die gebrekkige opstal of van het dier heeft dan zelf geen schuld. Die persoon heeft zelf niet verkeerd gehandeld. Toch zal die persoon als bezitter van de gebrekkige opstal of het dier aansprakelijk zijn. Door bezitter te zijn draag je de risico’s die horen bij een opstal of bij een dier, ook als je als bezitter zelf geen verwijt treft. Dat heet risicoaansprakelijkheid.

Aansprakelijk voor zaken en opstallen

Dus als bijvoorbeeld een huis gebrekkig is en er valt een dakpan op de auto van een ander, dan is de bezitter van het huis aansprakelijk en zal hij de schade van die ander moeten vergoeden (artikel 6:174 BW). Dat de bezitter misschien wel niets wist van het gebrek maakt niet uit. Hij blijft dan aansprakelijk.

Lees hier meer over opstalaansprakelijkheid.

Of bekijk deze animatie.

thumbnail naar video over de aansprakelijkheid voor een gebrekkige opstal

Bekijk de animatie en weet in 2 minuten wat opstalaansprakelijkheid is.

Hetzelfde geldt voor gebrekkige roerende goederen zoals bijvoorbeeld een stoel (artikel 6:173 BW).  De bezitter van die stoel is aansprakelijk als die stoel gebrekkig is en als iemand daardoor bijvoorbeeld gewond raakt en letselschade oploopt. Of de bezitter wel of niet wist van het gebrek is niet relevant.

Aansprakelijk voor personen

Men kan ook risico aansprakelijk zijn voor personen. Denk aan de aansprakelijkheid van ouders voor schade van een ander die is veroorzaakt door hun kinderen jonger dan 14 jaar oud (artikel 6:169 BW).

Lees hier alles over de aansprakelijkheid van kinderen en/of van hun ouders.

Of denk aan de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van een ander die is veroorzaakt door een werknemer (artikel 6:170 BW). Ook kunt u als opdrachtgever aansprakelijk zijn voor fouten van iemand die niet uw werknemer is, maar opdrachtnemer of aannemer (artikel 6:171 BW).

Aansprakelijk voor dieren

Als een hond iemand bijt dan is de bezitter van die hond aansprakelijk en zal hij de letselschade moeten vergoeden (artikel 6:179 BW).  Als bezitter van een dier bent u aansprakelijk voor schade die het dier veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op artikel 6:179 BW.

Lees hier meer over de aansprakelijkheid voor dieren.

Verzekering tegen aansprakelijkheid

Deze risicoaansprakelijkheid van de bezitter, ouder of werkgever valt uiteraard te verzekeren. De bezitter van een opstal verzekert dit risico door het sluiten van een opstalverzekering. De ouder verzekert dit risico met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en de werkgever zal een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben (AVB).

Zo verzekert men zich ervan dat een eventuele aansprakelijkheid niet leidt tot financiële problemen. Tegelijkertijd kunnen eventuele schade lijdende partijen met letsel of andere schades ervan op aan dat de aansprakelijke partij (althans de aansprakelijkheidsverzekeraar) die schade ook werkelijk kán vergoeden.

Vragen?

Heeft u vragen over risicoaansprakelijkheid of zoekt u een advocaat aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van dobbelstenen bij artikel over risicoaansprakelijkheid
Menu