Werkgever aansprakelijk voor letsel door het niet dragen van veiligheidshandschoenen

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 2 december 2020 geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor het letsel van een te werk gestelde uitzendkracht.

Letsel tijdens werkzaamheden

Op verzoek van de werkgever had de uitzendkracht kapotte kasruiten vervangen op de vestiging van de werkgever. Tijdens deze werkzaamheden heeft de uitzendkracht letsel  opgelopen aan zijn hand.  De uitzendkracht droeg tijdens deze werkzaamheden geen veiligheidshandschoenen.

De uitzendkracht stelde de werkgever aansprakelijk, maar de verzekeraar van de werkgever wees aansprakelijkheid af. Het kwam tot een procedure.

Oordeel van de rechter over werkgeversaansprakelijkheid.

De rechtbank wees er bij haar oordeel op dat het op grond van artikel 7:658 BW de plicht van de werkgever is om die maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

De rechtbank benadrukt ook dat partijen het eens zijn dat het arbeidsongeval niet zou hebben plaatsgevonden als de uitzendkracht snijbestendige handschoenen zou hebben gedragen tijdens de werkzaamheden. Daarmee staat volgens de rechtbank vast dat het belangrijk is om tijdens dergelijke werkzaamheden dergelijke handschoenen te dragen.

De werkgever ontkent ook niet dat zij dergelijke handschoenen aan de uitzendkracht ter beschikking had moeten stellen. De werkgever stelt wel dat zij dergelijke handschoenen aan de uitzendkracht heeft aangeboden. Echter, de uitzendkracht is kennelijk niet ingegaan op dit aanbod door zijn eigen handschoenen te dragen.

De uitzendkracht betwist dit. Volgens hem heeft hij geen snijbestendige handschoenen van  de werkgever aangeboden gekregen. Om die reden heeft hij zijn eigen, niet snijbestendige, handschoenen gedragen.

De rechtbank concludeert dat de werkgever  gelet op dit gemotiveerde verweer van de uitzendkracht niet heeft aangetoond dat zij snijbestendige handschoenen aan de uitzendkracht heeft aangeboden. De enkele stelling van de werkgever dat zij dergelijke handschoenen aan alle werknemers (voor zover benodigd voor de werkzaamheden) aanbiedt, is volgens de rechtbank onvoldoende.

De rechtbank acht ook van belang dat de werkgever volgens haar eigen veiligheidsbeleid (RI&E) beoogt erop toe te zien dat veiligheidsinstructies daadwerkelijk worden nageleefd door werknemers.

Dat een ervaren medewerker van de werkgever de uitzendkracht begeleidde en instructies gaf, zoals de werkgever stelt, doet hier volgens de rechtbank niet aan af. Verwacht had mogen worden dat ook die ervaren medewerker zou controleren dat ook de uitzendkracht snijbestendige handschoenen aan had tijdens deze werkzaamheden. Daarbij komt dat die ervaren medewerker heeft verklaard dat hij al enige tijd toezag op de werkzaamheden van de uitzendkracht. Hij had dus kunnen zien dat de uitzendkracht geen snijbestendige handschoenen droeg.

Werkgever is aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van schade

De rechtbank concludeert dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het arbeidsongeval. Daarnaast verplicht de rechtbank de werkgever om de schade te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNHO:2020:10693).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

werk handschoenen
Menu