Deelgeschilprocedure bij letsel

Naar de rechter bij letselschade?

In een letselschadezaak proberen de betrokken partijen, het slachtoffer en de aansprakelijke partij (diens verzekeraar), meestal tot een schikking te komen, nadat is onderzocht welke schade het gevolg is van het letsel.

Beide partijen proberen dan zonder tussenkomst van de rechter overeenstemming te bereiken over de zaak en over de vergoeding van schade. Het kan echter voorkomen dat partijen onenigheid houden over een of meer onderdelen van de zaak. In dat geval biedt de deelgeschilprocedure zowel voor de persoon die schade lijdt als voor de persoon die aansprakelijk is gesteld, de mogelijkheid om dat deel van de zaak waar partijen het oneens over zijn aan de rechter voor te leggen.

Wat is een deelgeschilprocedure?

In een deelgeschilprocedure kijkt de rechter dus naar een onderdeel van de zaak waar partijen het niet over eens kunnen worden. Dit onderdeel kan bijvoorbeeld gaan over de aansprakelijkheid voor een ongeval, de vraag of er wel of geen sprake is van eigen schuld, de hoogte van de schadeposten, of er een causaal verband aanwezig is en of er wel of geen voorbehoud van toepassing is. Als de rechter uitspraak doet over de zaak, zijn alle partijen verplicht om zich hieraan te houden.

De rechterlijke uitspraak stelt partijen in staat om vervolgens hun buitengerechtelijke onderhandelingen daarna weer voort te zetten. De deelgeschilprocedure is niet gericht op het finaliseren van de gehele zaak, maar op het faciliteren van de buitengerechtelijke onderhandelingen. Het uitgangspunt voor deze procedure is eenvoudig, snel en kostenefficiënt.

De deelgeschilprocedure kan zowel door iedere partij afzonderlijk als door hen gezamenlijk worden aangespannen. De procedure start met het indienen van een verzoekschrift door de eisende partij. Vervolgens wordt de wederpartij in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift op te stellen. Daarna zal de rechter zitting houden waarbij partijen om de beurt de mogelijkheid krijgen om de standpunten verder toe te lichten. De rechter kan een verzoek geheel of deels toe- of afwijzen.

De deelgeschilprocedure kan slechts gevoerd worden tegen (de verzekeraar van) de wederpartij in aansprakelijkheidszaken, niet tegen de eigen verzekeraar (zoals bijvoorbeeld een schadeverzekering voor inzittenden (SVI)).

Hoger beroep na een deelgeschilprocedure?

In beginsel is het conform artikel 1019bb Rv niet mogelijk om tegen de beslissing van de rechter in een deelgeschilprocedure in hoger beroep te gaan. Partijen kunnen later wel een ‘gewone’ dagvaardingsprocedure kunnen beginnen waarbij ze dan aan de rechtbank verlof vragen om in tussentijds hoger beroep te gaan van de uitspraak uit de deelgeschilprocedure. Dit is geen direct hoger beroep, maar indirect is dit dus alsnog mogelijk.

Kosten van een deelgeschilprocedure

De kosten van een deelgeschilprocedure worden gerekend tot de buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel 6:96 BW. De deelgeschilprocedure is een gerechtelijke procedure, maar de wetgever heeft bepaald dat deze kosten niet onder de gerechtelijke kosten worden gerekend. Uitgangspunt is dan ook dat de aansprakelijke partij of schadeveroorzaker de proces- en advocaatkosten volledig vergoedt. Als vervolgens alsnog een bodemprocedure wordt aangespannen, komen de kosten van de deelgeschilprocedure niet onder artikel 241 van het Wetboek van Rechtsvordering te vallen, maar blijft het uitgangspunt dat de aansprakelijke partij de kosten vergoedt.

De deelgeschilprocedure biedt het letselschadeslachtoffer meer mogelijkheden

Met de deelgeschilprocedure is er dus sinds 2010 voor letselschadeslachtoffers een extra mogelijkheid om een beslissing van de rechter te krijgen waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Inmiddels is er nog een mogelijkheid, de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken van de letselschaderaad. Lees meer daarover in het artikel over die Kamer (klik hier).

Salva Schaderecht voert regelmatig deelgeschilprocedures.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd letsel en aansprakelijkheid? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

advocaat in toga die bef om doet
Menu