Aansprakelijkheid bij val fietser door schrikreactie | Geen overmacht

Een fietser rijdt een bocht in. Van de andere kant komt een automobilist die te weinig op de rechter weghelft rijdt. De fietser schrikt en komt te val. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de automobilist  aansprakelijk is en dat er geen sprake is van overmacht.

Aansprakelijkheid zonder aanrijding

Er hoeft niet altijd een fysieke aanrijding plaats te vinden om aansprakelijkheid van een automobilist te kunnen aannemen. Als  een automobilist een fout maakt waardoor een andere weggebruiker schrikt en schade lijdt, dan kan de automobilist alsnog aansprakelijk zijn.

Als het een ongeval is van een voetganger of fietser, die schrikt door een fout van een automobilist, dan is nog steeds artikel 185 van de Wegenverkeerswet van toepassing. Dat artikel vereist immers niet dat er een fysieke aanrijding moet hebben plaatsgevonden.

Op grond van artikel 185  Wvw is de eigenaar van de auto aansprakelijk bij ongevallen met een voetganger of fietser, tenzij sprake is van overmacht.

Het ongeval

In deze zaak gaat het om een fietser die een weinig overzichtelijke bocht in fietst. Van de andere kant komt een automobilist die te veel op de weghelft van de fietser rijdt. De fietser schrikt, komt ten val en loopt letsel op.

Zij stelt de automobilist en de WAM-verzekeraar aansprakelijk, maar die doen een beroep op overmacht. Volgens de automobilist en de verzekeraar heeft de fietser te hard en hield zij geen rekening met  eventuele tegemoetkomende automobilisten.

De rechter gaat kijken

Het komt aan op een rechtszaak. De rechter gaat ter plaatse kijken en neemt foto’s van de bocht.

foto van plaats ongeval    foto plaats ongeval andere kant

Partijen zijn het erover eens dat de onderbroken streep zoals te zien op de foto’s er nog niet was ten tijde van het ongeval.

De rechter geeft de automobilist en de verzekeraar gelijk. Er is volgens de rechtbank Noord-Holland sprake van overmacht omdat de automobilist niets verkeerds heeft gedaan, terwijl de fietser te hard een bocht in reed met beperkt zicht. De fietser gaat in hoger beroep.

Gerechtshof Amsterdam

Het hof Amsterdam is het niet eens met de rechtbank. Het hof benadrukt dat er alleen sprake kan zijn van overmacht als de automobilist zelf geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Dat is hier niet het geval omdat de automobilist te weinig rechts hield en daarmee te weinig rekening hield met andere weggebruikers, ook al  maakt die andere weggebruiker zelf ook fouten.

Het hof geeft de automobilist en de verzekeraar wél gedeeltelijk gelijk als het gaat om de eigen schuld van de fietser. Volgens het hof heeft de fietser inderdaad te hard en te onvoorzichtig de bocht ingereden waardoor het ongeval ook gedeeltelijk haar schuld is.  Om die reden hoeft de automobilist (de verzekeraar) maar 50% van de schade te vergoeden (bij ongevallen waarbij een motorrijtuig en een voetganger of fietser, waarbij sprake is van eigen schuld van de fietser, moet er minimaal 50% van de schade worden vergoed. Bij kinderen onder de 14 jaar oud is dat 100%).

Lees hier de volledige uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 11 februari 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid en letselschade na een verkeersongeval of zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

 

 

logo rechtspraak
Menu