Schadeverzekering of sommenverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt afgesloten om het risico van inkomstendaling te beperken als een zelfstandige arbeidsongeschikt zou raken. Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, kun je kiezen uit twee soorten verzekeringen: de sommenverzekering of de schadeverzekering. Wat is nu precies het verschil tussen deze twee?

Schadeverzekering

Bij een schadeverzekering zal de verzekeraar de werkelijke schade die je lijdt vergoeden. De verzekeraar toetst dan je inkomen vooraf, tijdens de looptijd van de verzekering, maar ook op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. De verzekeraar kijkt dan naar wat je daadwerkelijke inkomen was. Het kan zo zijn dat er dan een correctie op je uitkering komt. Dit houdt in dat de verzekeraar de verzekerde bedragen zal aanpassen wanneer deze bedragen niet overeenkomen met wat je bij het afsluiten van de verzekering met de verzekeraar hebt afgesproken. Bijvoorbeeld: Je verdient in 2009 € 60.000,-. Bij de inkomenstoetsing in 2016 verdien je € 50.000,-. De verzekerde bedrag(en) worden in dit geval evenredig gecorrigeerd. Als het verzekerde bedrag in 2009 nog 80% van € 60.000,- was, zullen de verzekerde bedragen in 2018 80% van € 50.000,- worden.

Sommenverzekering

Wanneer je voor een sommenverzekering kiest, zal de verzekeraar een bedrag uitkeren op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid.  Het uit te keren bedrag, is een van tevoren overeengekomen bedrag. De verzekeraar bekijkt hier dus niet je inkomen en de ontstane schade heeft ook geen invloed op de hoogte van het uit te keren bedrag. Het bedrag is bij een sommenverzekering dus al van tevoren vastgesteld. Een sommenverzekering geeft je dus meer zekerheid over uitkering dan een schadeverzekering. De premie van de sommenverzekering is ook hoger dan die dan de schadeverzekering.

Verschil

Het verschil met de schadeverzekering ligt in de controle van het inkomen met het verzekerde inkomen. Er wordt bij een AOV sommenverzekering niet gekeken naar de werkelijke schade. Om dit verschil duidelijk te maken wordt hieronder een voorbeeld genoemd.

Stel je claimt in 2020 op je verzekering die je in 2009 hebt afgesloten. In 2009 verzeker je €60.000 per jaar, maar in het jaar dat je claimt is je bruto inkomen over de laatste 3 jaar slechts €40.000. Je verzekerde bedragen worden bij een schadeverzekering dan verlaagd naar 80% van €40.000,-.

Bij een sommenverzekering zal het verzekerde bedrag echter niet negatief gecorrigeerd worden van het verdiende inkomen van €60.000,- naar €40.000,-. Je krijgt dan uitgekeerd op basis van de in 2009 afgesproken verzekerde bedragen van €60.000,-.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van bouwvakker bij artikel over vergoeding beroepsziekten
Menu