Dierenkliniek is geen bedrijfsmatige gebruiker van ‘paardpatiënt’ (artikel 6:181 BW)

Een paard van een paardenhandelaar wordt onderzocht in een dierenkliniek. Tijdens onderzoek trapt het paard tegen het röntgenapparaat van de dierenkliniek waardoor die is beschadigd. Wie is er aansprakelijk?

Is de paardenhandelaar als bezitter van het paard aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW (aansprakelijkheid van de bezitter van dieren)? Of is die aansprakelijkheid verlegd naar de dierenkliniek als bedrijfsmatige gebruiker van het paard in de zin van artikel 6:181 BW?

De rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen sprake is van bedrijfsmatig gebruik van het paard door de dierenkliniek. De paardenhandelaar blijft aansprakelijk als bezitter van het paard.

Aansprakelijkheid van de bezitter van een dier

In deze zaak heeft de verzekeraar van de dierenkliniek (Nationale-Nederlanden) de schade aan het röntgenapparaat vergoed aan de dierenkliniek.

Vervolgens heeft Nationale-Nederlanden de paardenhandelaar aansprakelijk gesteld als bezitter van het paard.  Immers, op grond van artikel 6:179 BW is de bezitter van een dier aansprakelijk als het dier schade veroorzaakt aan anderen.

De paardenhandelaar heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ASR. ASR wijst aansprakelijkheid af omdat de aansprakelijkheid van de paardenhandelaar als bezitter volgens haar is ‘verlegd’ naar de dierenkliniek als ‘bedrijfsmatige gebruiker’ van het paard, zoals bedoeld in artikel 6:181 BW. De schade zou daarom voor eigen risico en rekening komen van de dierenkliniek.

Bedrijfsmatig gebruik (artikel 6:181 BW)

In artikel 6:181 BW staat kort gezegd dat als een dier wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, de aansprakelijkheid uit artikel 6:179 BW dan rust  op degene die dit bedrijf uitoefent.

In deze zaak is het dus de vraag of de dierenkliniek die onderzoek verricht aan een paard, dat paard bedrijfsmatig gebruikt.

De rechtbank Gelderland oordeelt van niet. De voornaamste overweging daarbij is dat de dierenkliniek slechts onderzoek verricht aan een verder passief paard (gesedeerd zelfs).

De dierenkliniek gebruikt het paard dus niet vanwege de kwaliteiten van dat paard zoals bijvoorbeeld de energie van het paard. Om die reden kan volgens de rechtbank niet worden gesproken van bedrijfsmatig gebruik in de zin van artikel 6:181 BW.

De aansprakelijkheid blijft daarom rusten op de bezitter van het paard. De paardenhandelaar is als bezitter van het paard dus aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW.

ASR wordt veroordeeld tot betaling aan Nationale-Nederlanden.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank Gelderland van 1 april 2020.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo rechtspraak
Menu