Hof over aansprakelijkheid detacheerder voor onkundige consultant

Een detacheringsbedrijf detacheert een payroll consultant bij een accountantsorganisatie. De detacheerder stuurt de facturen voor de werkzaamheden naar de accountantsorganisatie. De accountantsorganisatie weigert deze te betalen, omdat de consultant zijn werk niet goed zou hebben uitgevoerd. De rechtbank stelt de accountantsorganisatie in het gelijk. Het detacheringsbedrijf gaat hiertegen in hoger beroep.

Consultant gezocht

De accountantsorganisatie Accountant Plus was dringend op zoek naar een nieuwe payroll consultant. Hiervoor klopte zij aan bij het detacheringsbedrijf Salarisjobs. Salarisjobs droeg vervolgens een kandidaat met ruime ervaring aan. Hij is dan ook bij Accountant Plus gaan werken.

Onkundige consultant

Al na een maand beklaagt Accountant Plus zich over de werkzaamheden van de consultant. Hij zou bij de uitvoering van zijn werk veel fouten maken. Hierop besloot Salarisjobs nog twee andere consultants bij Accountant Plus te laten werken om de problemen op te lossen.

Twee maanden verder en Accountant Plus is nog altijd niet tevreden. Zij weigert bijna € 7.000 voor het geleverde werk te betalen aan Salarisjobs. Salarisjobs stapt naar de rechtbank en vordert betaling, maar wordt in het ongelijk gesteld. Salarisjobs gaat in hoger beroep en vordert wederom betaling van de facturen. Accountant Plus verweert zich hiertegen.

Tekortkoming

Het verweer van Accountant Plus bestaat uit het feit dat Salarisjobs zou zijn tekortgekomen in de nakoming van de overeenkomst, en dat Accountant Plus daarom ook niet gehouden is tot betaling. In de algemene basisovereenkomst tussen Salarisjobs en Accountant Plus die geldt voor alle detacheringen, was namelijk opgenomen dat Salarisjobs zich maximaal zou inspannen om de beste kandidaten ter beschikking te stellen.

Volgens Accountant Plus heeft Salarisjobs niet aan deze verplichting voldaan door een consultant aan te dragen die veel fouten maakte. Het hof beslist echter dat Salarisjobs deze verplichting niet heeft geschonden en dat er geen sprake is van een tekortkoming. De verplichting betreft namelijk slechts een inspanningsverbintenis en biedt geen garantie voor succes.

Inspanningsverbintenis

De afspraak zoals Salarisjobs met Accountant Plus heeft gemaakt ten aanzien van de kennis en kunde van de consultants, is een inspanningsverbintenis. Dit houdt in dat Salarisjobs zijn uiterste best zal doen om de verplichting na te komen, maar dat zij niet in staat voor gegarandeerd succes. Een verplichting tot gegarandeerd succes wordt een resultaatsverbintenis genoemd.

Om aan de inspanningsverbintenis te voldoen, moet Salarisjobs uiteraard wel haar best hebben gedaan om een kundige kandidaat naar voren te schuiven. Het hof oordeelt dat Salarisjobs hieraan heeft voldaan. De betreffende consultant was voorheen namelijk jaren gedetacheerd geweest bij een van de grootste payrollbedrijven ter wereld. En altijd met grote tevredenheid. Er waren geen aanwijzingen dat hij veel fouten zou gaan maken bij Accountant Plus.

Daarnaast neemt het hof mee dat Accountant Plus de consultant niet naar behoren heeft ingewerkt en er dus van haar kant meer verwacht kon worden. Zo duurde het inwerktraject maar twee dagen en moest de consultant daarna zijn werk volledig zelfstandig oppakken.

Het verweer van Accountant Plus slaagt niet en het hof oordeelt dan ook dat Accountant Plus gehouden is tot betaling van de facturen voor het geleverde werk.

(Geen) aansprakelijkheid voor fouten consultant

Naast zich te verweren tegen de vordering tot betaling van de facturen, stelt Accountant Plus ook een eigen vordering in jegens Salarisjobs. Accountant Plus stelt Salarisjobs namelijk aansprakelijk voor de schade die de fouten van de consultant hebben veroorzaakt. Het lijkt erop dat Salarisjobs zich hierbij beroept op artikel 6:170 BW, maar dat wordt niet expliciet genoemd in de uitspraak.

Wat betreft deze vordering kan het hof kort zijn. Salarisjobs heeft in de basisovereenkomst namelijk aansprakelijkheid voor fouten van haar consultants uitgesloten. Het verweer van Accountant Plus dat deze uitsluiting ongeldig zou zijn, slaagt volgens het hof niet.

Daarvoor zou er aan de kant van Salarisjobs namelijk sprake moeten zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Hiervan is geen sprake volgens het hof, omdat Salarisjobs niet wist of kon weten dat de consultant zoveel fouten zou maken. Daarnaast wijst het hof erop dat het heel gebruikelijk is voor detacheerders om aansprakelijkheid voor hun gedetacheerden uit te sluiten.

De volledige uitspraak van het gerechtshof Den Haag kunt u hier inzien (ECLI:NL:GHDHA:2023:1913).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Een foto van een man die aan het werk is op een rekenmachine bij een blog over een rechterlijke uitspraak over een consultant die fouten heeft gemaakt.
Menu