Hoogste smartengeld ooit toegewezen

De rechtbank Rotterdam heeft op 24 december 2020 het hoogste bedrag aan smartengeld ooit toegewezen, namelijk een bedrag van € 350.000,–. Deze vergoeding van immateriële schade is door de rechtbank toegewezen aan een slachtoffer van een mishandeling.

Het slachtoffer vorderde als benadeelde partij vergoeding van zijn schade in de strafzaak tegen de dader. Dat kan door je te voegen als benadeelde partij in de strafprocedure.

Het slachtoffer vorderde verschillende soorten schade, waaronder dus ook smartengeld vanwege de pijn en het leed als gevolg van de mishandeling en het zeer ernstige letsel dat hij daarbij opliep.

Deze uitspraak is bijzonder omdat er in Nederland nog nooit een dergelijk hoog bedrag aan smartengeld is toegewezen.  Dat maakt  de uitspraak interessant.

De mishandeling en het letsel

Het gaat om een slachtoffer van een mishandeling. De rechtbank acht bewezen dat de dader met voorbedachte rade het slachtoffer thuis heeft opgezocht en hem daar heeft mishandeld, zodanig dat het slachtoffer een hersenbloeding opliep en in coma raakte.

De dader heeft het slachtoffer vervolgens zwaar gewond achtergelaten, waardoor de vader van het slachtoffer hem pas de volgende ochtend in comateuze toestand aantrof.

De dader verklaarde dat hij het slachtoffer had mishandeld omdat het slachtoffer iets over de dader zou hebben gezegd.

Volgens een geraadpleegde deskundige zou de hersenbloeding van het slachtoffer kunnen zijn behandeld als er eerder hulp was. Door toedoen van de dader is die hulp lange tijd uitgebleven.

Bij het slachtoffer is sprake van blijvend hersenletsel, waardoor het slachtoffer nog altijd volledig afhankelijk is van intensieve verpleging, verzorging en begeleiding. De verwachtingen daaromtrent voor de toekomst zijn somber.

Schadevergoeding

Het slachtoffer heeft als benadeelde partij in de strafzaak gevraagd om de dader te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding. Die schadevergoeding ziet op zowel materiële als immateriële schade, smartengeld dus.

Aan materiële schade is er namens het slachtoffer een bedrag gevorderd van ruim € 633.000,–. Aan immateriële schade (smartengeld) is er namens het slachtoffer een bedrag gevorderd van € 350.000,–.

Smartengeld

Aan smartengeld heeft de rechtbank het gevorderde bedrag van € 350.000,– toegewezen.  De rechtbank oordeelde daarover het volgende.

Aan de benadeelde partij is door de bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks immateriële schade toegebracht. Die schade zal op dit moment op basis van de thans gebleken feiten en omstandigheden naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op het verzochte bedrag van € 350.000,–. Bij het bepalen van de hoogte van dit bedrag heeft de rechtbank rekening gehouden met de zeer verstrekkende gevolgen die met name de mishandeling voor de benadeelde partij heeft gehad en nog steeds heeft. De rechtbank heeft ook gekeken naar bedrag die in min of meer vergelijkbare zaken zijn toegewezen.

Dit is alles wat de rechtbank overweegt ten aanzien van het gevorderde bedrag aan smartengeld van het slachtoffer.

Zoals gezegd is dit het hoogste bedrag wat er ooit is toegewezen aan smartengeld in Nederland. Bovendien is dit bedrag ook nog eens ongeveer € 100.000,– méér dan het voordien hoogste bedrag dat is toegewezen (voor zover bekend).

Tot aan deze uitspraak waren smartengeldbedragen van rond de € 250.000,– de tot dan toe hoogste bedragen die waren toegewezen.

Deze recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam kan ertoe leiden dat er ook in andere zaken tot een hogere smartengeldvergoeding wordt gekomen.

Meer informatie over smartengeld met voorbeelden van bedragen?

Klik hier voor meer informatie over smartengeld en over de toegewezen bedragen per soort letsel.

Tekening van vrouw met been in het gips waarop bedragen staan met vraagtekens

Geïnteresseerd in het volledige vonnis van de rechtbank Rotterdam?

Klik hier voor het volledige (geanonimiseerde) vonnis van de rechtbank Rotterdam van 24 december 2020.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheid letselschade en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van 2 euro munt
Menu