Publicatie jaarverslag 2023 Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is opgericht met als doel een vangnet te bieden voor slachtoffers van gemotoriseerd verkeer die voor hun schade niet bij een aansprakelijke partij of een verzekeraar terechtkunnen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de gevallen als het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt gestolen of niet verzekerd is. Ook wanneer de bestuurder na het ongeval doorrijdt, biedt het Waarborgfonds een vangnet.

Wij hebben al eerder een uitgebreide blog geschreven over het Waarborgfonds Motorverkeer. Klik hier om de blog te lezen.

Jaarverslag Waarborgfonds Motorverkeer 2023

Onlangs is het jaarverslag van Waarborgfonds Motorverkeer gepubliceerd. Het verslag gaat over het jaar 2023 en laat zien dat er sprake is van een stijging is geweest in zowel het aantal ingediende claims als het totale schadebedrag. Het aantal ingediende claims nam toe met 2,8%, terwijl het aantal letselschades zelfs met 12,2% steeg. Het betaalde schadebedrag is ten opzichte van het voorgaande jaar met 16,3% (€11,2 miljoen).

Gemiddeld schadebedrag letselschades

De verschillen in het toewijzingspercentage van de verschillende soorten claims zijn groot. Bijna 100% van de wegmeubilairschades werd toegekend, terwijl dit percentage voor parkeer- en overige materiële schades richting de 50% lag. Parkeerschades hebben al jaren het laagste gemiddelde schadebedrag en dat is in 2023 (€972) niet anders geweest. Letselschades hebben juist het hoogste gemiddelde schadebedrag en in 2023 was dat een bedrag van €13.554. De inkomsten van het fonds zijn gestegen van €85,1 miljoen naar 91,9 miljoen. Dit komt door een hoger tarief en een aanhoudende stijging van het aantal voertuigen in Nederland.

Portaal en klanttevredenheid

Na de introductie van het schadeportaal voor particuliere klanten in 2022 is in 2023 het portaal geïntroduceerd waarmee 70% van de wegmeubilair wordt verwerkt. Voorts blijkt dat klanten waarbij de claim is toegewezen het Waarborgfonds een tevredenheidscijfer van 8,6 geeft. Hiertegenover staat echter dat klanten met een afgewezen schadeclaim het Waarborgfonds een score van 4,1 geven. In 2022 gaven deze klanten een score van 3,8. Tot slot geven zakelijke klanten het Waarborgfonds een 8,6.

Het officiële jaarverslag kun je via deze link lezen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheidletselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

tekening van fatbike bij blog over jaarverslag waarborgfonds motorverkeer
Menu