Schade door een motorvoertuig en het Waarborgfonds Motorverkeer

Schadevergoeding voor schade veroorzaakt door een motorvoertuig kent enigszins andere regels en mogelijkheden dan een reguliere aansprakelijkheid. Het Waarborgfonds Motorverkeer is hier een voorbeeld van. In het geval geen mogelijkheid bestaat voor vergoeding van schade veroorzaakt door een motorvoertuig, kan het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Motorverkeer is opgericht met als doel een vangnet te bieden voor slachtoffers van gemotoriseerd verkeer die voor hun schade niet bij een verzekeraar terechtkunnen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als het motorvoertuig dat de schade veroorzaakt gestolen of niet verzekerd is, of als de bestuurder na het ongeval doorrijdt.

De schade kan zelf ook aan een motorvoertuig zijn toegebracht, maar ook schade als voetganger, fietser, of aan andere zaken zoals een tuinhek of woninggevel komen voor vergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking. Het gaat erom dat de schade dóór een motorvoertuig is veroorzaakt.

In die gevallen zal het Waarborgfonds – onder bepaalde voorwaarden – de schade vergoeden. De vergoedingen die het Waarborgfonds uitkeert, worden gefinancierd door bijdragen van de Nederlandse motorvoertuigverzekeraars. Zo gaat een percentage van de door verzekerden betaalde WA-premies voor motorvoertuigen naar het Waarborgfonds.

De WAM

Het Waarborgfonds Motorverkeer is ingesteld door de minister van Justitie en de minister van Financiën op basis van artikel 23 WAM. Dit is een van de vele regels die uit de WAM afkomstig zijn. Hier leest u meer over de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Doorrijden of geen verzekering

Een beroep op het Waarborgfonds kan alleen worden gedaan als aan een van de volgende vijf basisvoorwaarden is voldaan. Ten eerste in het geval het schadeveroorzakende motorvoertuig onbekend blijft en deze dus niet aangesproken kan worden. In geval van bekende motorvoertuigen kan het Waarborgfonds uitkeren als het rijtuig onverzekerd of gestolen was. In het geval van een verzekering, maar een failliete verzekeraar kan het Waarborgfonds ook uitkomst bieden. Ten slotte kan een beroep op het Waarborgfonds worden gedaan als het motorvoertuig is vrijgesteld van de verzekeringsplicht, bijvoorbeeld vanwege gemoedsbezwaren.

Het Waarborgfonds kan zelfstandig de dader aanspreken op basis van artikel 27 WAM. Hierdoor kan het Waarborgfonds het door hem uitgekeerde bedrag terughalen bij de veroorzaker van het ongeval. Ook personen die vanwege gemoedsbezwaren geen verzekering willen afsluiten, kunnen door het Waarborgfonds aangesproken worden. Dit gebeurde een aantal jaar teug bij een man die in Veenendaal een vrouw aanreed.

Voorwaarden

Het is niet altijd even eenvoudig om in aanmerking te komen voor een uitkering van het Waarborgfonds. Er gelden een aantal strikte regels die gelden als voorwaarde voor uitkering. Zo moet het slachtoffer altijd zijn best doen om de dader te achterhalen, bijvoorbeeld door te proberen het kenteken op te schrijven of door rond te vragen bij omwonenden. Ook is het belangrijk dat het slachtoffer zo snel als mogelijk aangifte doet bij de politie. In ieder geval moet er binnen veertien dagen actie worden ondernomen.

Bij ongevallen waarbij het schadeveroorzakende motorvoertuig nog is gezien, maar niet bekend is geworden, moet direct actie worden ondernomen. Dit kan bijvoorbeeld door meteen na het ongeval een foto te maken van het motorvoertuig en de politie in te lichten. Deze regels zijn nodig om de kans zo groot mogelijk te maken dat de dader nog wordt gevonden. In dat geval kan het Waarborgfonds namelijk deze dader nog aanspreken voor het bedrag dat het Waarborgfonds aan het slachtoffer heeft uitgekeerd.

Meer verplichtingen

Andere belangrijke verplichtingen voor het slachtoffer zijn dat hij de aansprakelijkheid van het motorvoertuig moet kunnen bewijzen. Denk hierbij aan bewijs door ooggetuigen of sporen van de schade. In geval van overmacht aan de kant van de bestuurder, bestaat er geen aansprakelijkheid voor de schade voor de bestuurder op basis van artikel 185 WVW en slaagt het slachtoffer er dus niet in de aansprakelijkheid van het motorvoertuig aan te tonen. Hierbij is ook van belang dat het Waarborgfonds een beroep kan doen op eigen schuld van het slachtoffer, waardoor de uitkering lager uitvalt.

Het is onder omstandigheden ook mogelijk om schade veroorzaakt door een motorvoertuig in het buitenland vergoed te krijgen door het Waarborgfonds. Verder kan de claim tot drie jaar na het ontstaan van de schade worden ingediend. Tot slot hanteert het Waarborgfonds een eigen risico van 250 euro in het geval van materiële schade veroorzaakt door een onbekende dader.

Op de site van het Waarborgfonds leest u meer informatie.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Een foto van een bestuurder van een auto die lijkt de macht over het stuur te verliezen bij een blogpost over schadevergoeding voor schade veroorzaakt door een motorvoertuig.
Menu